20 november 2020
Onderzoek ITEM naar Europese grenssluitingen eerste coronagolf:

Grensoverschrijdende aanpak van de coronacrisis vrijwel nergens in Europa

Veel Europese landsgrenzen gingen dit voorjaar op slot doordat overheden simpelweg niet in staat waren onderlinge afspraken te maken over de verschillende nationale coronamaatregelen, niet omdat het belang van de volksgezondheid voorop stond. Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van het expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht. In dit speciale onderzoeksproject naar de impact van de diverse coronamaatregelen op Europese grensregio’s is nauw samengewerkt met partnerinstituten in Straatsburg, Frankfurt an der Oder en Noord-Ierland. Van grensoverschrijdend gezondheidsbeleid blijkt vrijwel nergens sprake.