(Persbericht Kempenhaeghe)

Goede diagnose en behandeling van osteoporose draagt bij aan veiligheid epilepsiepatiënten

Dit blijkt uit promotieonderzoek van neuroloog Kim Beerhorst bij 200 cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe. Epilepsiepatiënten hebben een verhoogd valrisico. Tegelijkertijd is er bij langdurig gebruik van (vaak meerdere) anti-epileptica een hoger risico op botontkalking en daarmee op botbreuken. Een goede diagnose en behandeling van osteopenie – het voorstadium van osteoporose – en osteoporose draagt wezenlijk bij aan de veiligheid van epilepsiepatiënten. Het aanbieden van screening op osteoporose bij deze vaak kwetsbare patiëntengroep dient overwogen te worden.

Epilepsie is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen epilepsie. Epilepsie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. In de meeste gevallen wordt epilepsie - vaak langdurig - behandeld met anti-epileptica. Helaas kunnen anti-epileptica ook bijwerkingen hebben. De kans dat osteoporose kan ontstaan, is aanwezig.

‘Hopen dat kans op nieuwe botbreuken lager wordt’

Beerhorst deed onderzoek naar de onderliggende oorzaak en behandelmethoden van fracturen bij bewoners met epilepsie en een verstandelijke beperking van het Centrum voor Epilepsie Woonzorg van Kempenhaeghe. Zo’n 200 bewoners werkten mee aan het onderzoek en ondergingen diagnostische onderzoeken om vast te stellen of en in welke mate hun botdichtheid verlaagd was. Van 54 bewoners was al bekend dat zij botontkalking hadden. Echter 80% van de bewoners bleek een verlaagde botmineraaldichtheid te hebben: 32% had osteoporose en 48% leed aan osteopenie. Die hoge score was verrassend. Slechts 20% van de patiënten had een normale botdichtheid. Tijdige screening dient volgens Beerhorst overwogen te worden en kan plaatsvinden met een DXA-scan en met bloedonderzoek. Indien er sprake is van osteoporose, kan verdere behandeling en follow-up het beste geschieden door de internist/endocrinoloog. Bij de onderzochte groep bewoners is verdere behandeling ingezet. Bewoners en hun familieleden/wettelijk vertegenwoordigers zijn blij dat ze hebben meegedaan. Het levert persoonlijke gezondheidswinst op. Beerhorst: “We hopen dat hiermee de kans op nieuwe botbreuken lager wordt.”

Meer screening in toekomst

Het onderzoek van Beerhorst heeft bijgedragen aan meer kennis en aandacht voor botontkalking. Momenteel verricht zij onderzoek bij poliklinische patiënten met epilepsie. Een voorlopige conclusie wijst ook bij deze doelgroep op een verhoogde kans op osteoporose. Beerhorst: ‘Hopelijk kan in de toekomst screening beschikbaar komen voor alle epilepsiepatiënten die langdurig anti-epileptica gebruiken, want bij hen bestaat een reëel risico op botontkalking’.


Kim Beerhorst verdedigt op 13 november 2015 haar proefschrift ‘ Bone disease in chronic epilepsy: fit for a fracture’ aan de Universiteit Maastricht.  Promotoren: prof. dr. A.P. Aldenkamp, prof. dr. R. van Oostenbrugge en co-promotoren: dr. P. Verschuure

Lees ook