Goed onderwijs door Educatieve Agenda Limburg

Trudie Schils, hoogleraar Onderwijseconomie, was in 2014 een van de drijvende krachten achter de start van de Educatieve Agenda Limburg. Een langlopend project gericht op goed onderwijs in de provincie en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. De eerste concrete resultaten liggen inmiddels op tafel, onder meer in de vorm van een objectieve monitor. Maar ze is nog het meest trots op de samenwerking. “Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo én universiteit hebben de krachten gebundeld en spreken uit één mond.”

Waarom een Educatieve Agenda Limburg? Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is toch geen provinciaal item? Trudie Schils herkent de vraag. Ook in de aanloop moesten zij en haar collega’s van de Universiteit Maastricht vol in de beugels om de beoogde subsidiegevers, waaronder de Provincie Limburg, te overtuigen.  “Limburg is in verschillende opzichten niet te vergelijken met andere regio’s. Allereerst is er de geografische ligging waardoor de focus vaak meer gericht is op België en Duitsland dan op Nederland. Daarnaast kent Limburg regio’s met bovengemiddelde problemen. Vergrijzing, ontgroening, krimp. De werkloosheid in de vroegere mijnstreken bijvoorbeeld is structureel hoger, de inkomens lager, de arbeidsparticipatie lager. Er zijn méér mensen met gezondheidsproblemen, er zijn méér jongeren die hun opleiding niet afmaken en minder die gaan studeren na het voortgezet onderwijs. We zien meer tienermoeders, meer jongeren die in de criminaliteit belanden. Natuurlijk, ook steden als Den Haag en Rotterdam hebben hun specifieke uitdagingen, maar die zijn compleet anders. Bovendien zijn dat grote steden, terwijl bijvoorbeeld alleen Parkstad al een verzameling van kleinere gemeenten is. Dat vergt een andere aanpak, meer noodzaak tot samenwerking ook.”

Jos Cortenraad (tekst), Hugo Thomassen (fotografie)
schils

Lees ook

  • Zelfstandig besluiten nemen bij vergelijkbare situaties doen computers al volop. Maar kunnen zij ook kennis toepassen op nieuwe feiten? Mark Winands, de kersverse hoogleraar Machine Reasoning bij het Department of Advanced Computing Sciences (DACS), ontwikkelt rationeel handelende computerprogramma...

  • Onder druk wordt veel vloeibaar, zo liet de covid-pandemie zien. Karin Faber, hoogleraar neurologie en directeur patiëntenzorg van het Maastricht UMC+, en universitair docent management van zorginstellingen Daan Westra kijken terug op een woelige tijd.

  • De Facebook Papers, een reeks documenten die gelekt werd door klokkenluider Frances Haugen, staan boordevol onthullingen. Het lijkt erop dat het bedrijf volledig op de hoogte was van zijn rol bij het verspreiden van valse informatie en woede veroorzakende content. Een gesprek met moraalfilosoof...

Meer nieuws