26 oktober 2020

Geneeskundestudenten UM leveren waardevolle bijdrage aan coronazorg

Geneeskundestudenten van de Universiteit Maastricht hebben een waardevolle bijdrage geleverd in de zorg voor COVID19-patiënten tijdens de eerste coronagolf. Dat concluderen onderzoekers van het Maastricht UMC+ in een recente publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Critical Care. In het Maastrichtse ziekenhuis zijn zo’n 200 studenten ingezet als poortwachters, ondersteuners op de Intensive Care en bij de monitoring van patiënten op afstand. Nu de aantallen ziekenhuisopnames weer stijgen zou de inzet van geneeskundestudenten wederom een alternatief kunnen zijn om zorgpersoneel te ontlasten.