Een Biljoenen Gat in de Europese Financiële Markt

Gebaseerd op: An Untapped Multi-Trillion Opportunity for the European Financial Market

In de Europese Unie (EU) bezitten huishoudens 35 biljoen euro aan financiële middelen. Ongeveer een derde daarvan is belegd in aandelen en beleggingsfondsen, een ander deel in verzekeringen, pensioenen en gestandaardiseerde garanties.

Het grootste deel van deze investeringen is niet afgestemd op de duurzaamheidsmotivaties en -voorkeuren van investerende EU-burgers. Momenteel geeft 60-70% van deze EU-investeerders herhaaldelijk aan dat ze hun geld duurzaam willen investeren. Deze kloof tussen de huidige investeringen en de wens van EU-beleggers om duurzaam te beleggen, vertegenwoordigt een onbenutte kans van meerdere biljoenen euro's voor de Europese financiële markt.

Beleggingsbeheerders die deze kloof onderkennen en de duurzaamheidsvoorkeuren van hun beleggers integreren in hun productaanbod, zullen een aanzienlijk voordeel hebben ten opzichte van hun concurrenten. Maar, om aan deze marktvraag te voldoen, zijn er nieuwe expertise en hulpmiddelen nodig om de voorkeuren van beleggers met succes te integreren in het aanbod van een financieel instituut.

Financiële instellingen hebben de plicht om de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten en begunstigden in kaart te brengen.
Rob Bauer, Hoogleraar Finance aan de Universiteit Maastricht, School of Business and Economics

De Maastricht University School of Business and Economics en 2DII ontwikkelden een praktische handleiding voor vermogensbeheerders en vermogensbezitters om de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten en begunstigden te beoordelen. Hieronder geven we een samenvatting van de context en de bevindingen geschreven door Rob Bauer (SBE) en Nicola Stefan Koch.

Voorde handleiding zelf, klik op de groene knop!

Klik hier en
Download de handleiding

Het Juiste Gereedschap

Het onderzoeksteam rond Prof. Rob Bauer, waaronder Paul Smeets, Katrin Gödker en Marco Ceccarelli ontwikkelde en paste enquêtes en experimenten toe in 5 verschillende, praktijkgerichte casussen met elk hun institutionele context.

Het primaire doel van zowel de enquêtes als de experimenten was het verbeteren van de kwaliteit van de methode om de duurzaamheidsvoorkeuren van verschillende soorten vermogensbezitters en begunstigden te achterhalen. De casestudies omvatten de volgende organisaties:

  • Pensioenfonds Detailhandel: Een groot Nederlands pensioenfonds (met een beheerd vermogen van ongeveer 30 miljard euro) dat een toegezegd-pensioenregeling biedt aan bijna een miljoen Nederlandse pensioengerechtigden in de detailhandel.
  • Nationale Nederlanden: Een internationale financiële dienstverlener met een sterke aanwezigheid in veel Europese landen en Japan (met een beheerd vermogen van ongeveer 140 miljard euro). Het experiment richtte zich op een bedrijfspensioenoplossing (collectieve toegezegde bijdrage (DC) pensioenregeling) voor kleine Nederlandse bedrijven.
  • BeFrank: Een financiële dienstverlener en onderdeel van NN Group (met een beheerd vermogen van ongeveer 7 miljard euro). Het experiment richtte zich op een bedrijfspensioenoplossing (collectieve toegezegde bijdrage (DC) pensioenregeling) voor grotere bedrijven.
  • Universities Superannuation Scheme (USS): Het grootste particuliere pensioenplan (hybride defined benefit (DB) en bijdrage (DC)) in het Verenigd Koninkrijk (ongeveer 100 miljard EUR AUM) en wordt voornamelijk gebruikt door universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs.
  • Meesman Indexbeleggen: Een beleggingsfonds dat Nederlandse particuliere beleggers voorziet van een paraplu van indexbeleggingsvehikels in zowel aandelen- als vastrentende markten (ongeveer 1 miljard euro AUM).

Controle en Evenwicht

Een van de bevindingen toont aan dat het belangrijk is om een kwalitatief goede governance van enquêtes en experimenten te hebben. Men is namelijk bezorgd over de ethiek, GDPR, verkeerde prikkels en meer. Financiële instellingen kunnen bijvoorbeeld enquêtes van slechte kwaliteit opstellen of, erger nog, de vooroordelen van particuliere beleggers in hun voordeel gebruiken.

De bevindingen tonen ook aan dat methoden op het gebied van zowel enquêtes als experimenten verder ontwikkeld moeten worden. Het zou zelfs goed kunnen zijn om verdere ontwikkeling in andere domeinen te benaderen vanuit een meer transdisciplinaire benadering.

Een voorbeeld van een andere discipline zou Sociale Wetenschappen zijn, in het bijzonder Politieke Wetenschappen: Welke bestuursstructuur zou het mogelijk maken om de argumenten en zorgen van investeerders mee te nemen in het besluitvormingsproces van een financiële instelling?
 

 

Over het Project

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU onder subsidieovereenkomst nr. 834345. LEVEL EEI heeft als doel de financiële producten die bijdragen aan energie-efficiëntie en duurzame energie concurrerender te maken. Dit werk weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de financier is niet verantwoordelijk voor enig gebruik van de informatie die het bevat.

De paper maakt deel uit van het Retail Investing Research Program bij 2DII, een van de grootste publiek gefinancierde onderzoeksprojecten over de vraag-, aanbod-, distributie- en beleidskant van de duurzame retailbeleggingsmarkt in Europa.