Franse instituut MOT bezoekt ITEM

Het Franse instituut dat zich bezig houdt met grensproblematiek in Frankrijk en aangrenzende gebieden, Mission Opérationelle Transfrontalière / MOT, brengt op 16 maart a.s. een bezoek aan ITEM.

MOT dat zich inzet voor verbeterde grensoverschrijdende samenwerking, heeft al te kennen gegeven graag met ITEM samen te willen werken. De bijeenkomst is een vervolg op een geslaagd bezoek door een triple helix delegatie met afgevaardigden vanuit ITEM, de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), DPA, provincie Limburg en E,TIL, aan het kantoor van MOT te Parijs op vrijdag 22 januari jl.

 

Doelstelling van het aankomend bezoek, waarbij ook het CBS aanschuift, is verdere verdieping van de inhoudelijke samenwerking op het gebied van grenseffectenrapportage, politiek atelier, het Luxemburg rapport en mogelijk gezamenlijk indienen van EU subsidie verzoeken.

 

MOT werd in 1997 opgericht door de Franse regering om haar grensgebieden betere operationele ondersteuning te bieden. Het MOT zet zich in voor verbeterde grensoverschrijdende samenwerking en levert o.a. informatie, ondersteuning en training inzake grenskwesties. Het MOT heeft niet alleen een nationaal bereik maar ook een Europees bereik, zo is ook de provincie Limburg lid van MOT.

Lees ook