Focus op Diversiteit en Inclusiviteit

Op 8 november vond aan de UM een bijeenkomst plaats die geheel was gericht op een strategische, universiteitsbrede invoering van beleid op het gebied van Diversiteit en Inclusiviteit. Tijdens het ochtendprogramma deelden decanen, directeuren, en een vertegenwoordiging van de Advisory Council Diversity and Inclusivity hun ervaringen en ideeën. Zij werden daarbij geïnspireerd door Roeli Pot, Global Manager Diversity & Inclusion Rabobank, en Donna Lisker, Decaan van Smith College (USA). Beide deskundigen spraken over hun ervaring op het gebied van diversiteitsbeheer en invoering van beleid. Een delegatie van de Universiteitsraad, het Lokaal Overleg, de wetenschappelijke staf en andere universitaire gremia was tijdens het middagprogramma aanwezig.

Tijdens deze dag van de Diversiteit en Inclusiviteit werden een Diversity Officer en een Adviesraad voorgesteld aan de universitaire gemeenschap. Op 1 januari zal de Diversity Officer in de persoon van Dr. Constance Sommerey (FASoS) haar functie aanvaarden.

Tijdens het middagprogramma presenteerde rector Rianne Letschert in haar toespraak een gloednieuw logo voor het thema Diversiteit en Inclusiviteit. Sprekers waren ook ’s middags Roeli Pot en Donna Lisker. Niet alleen leden van de UM waren aanwezig tijdens het middagprogramma: ook de RWTH Aachen en de VSNU waren vertegenwoordigd. De dag werd afgesloten met een levendige discussie en de afspraak diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord vanuit de hele UM-gemeenschap te bevorderen. Vanuit het College van Bestuur zal rector Rianne Letschert zich sterk maken voor de invoering en navolging van het beleid.

Meer informatie over Diversiteit en Inclusiviteit aan de UM vindt u hier.

Lees ook

  • Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. UM ondersteunt met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

  • Wat hebben patiënten met een lagere sociaaleconomische status nodig om beter meegenomen te worden in preoperatieve optimalisatieprogramma’s? Hoe kunnen we de zorg voor jongeren met mentale problemen toegankelijker maken? Twee voorbeelden van onderzoekslijnen die dankzij het sectorplan Versnellen op...

  • Pieter Jelle Visser werd in 2022 benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar de ziekte van Alzheimer: de onderliggende oorzaken en de mogelijkheden voor therapie. Voor hersenen heeft Visser altijd belangstelling gehad. Onderzoek doen naar Alzheimer...