13 november 2017

Focus op Diversiteit en Inclusiviteit

Op 8 november vond aan de UM een bijeenkomst plaats die geheel was gericht op een strategische, universiteitsbrede invoering van beleid op het gebied van Diversiteit en Inclusiviteit. Tijdens het ochtendprogramma deelden decanen, directeuren, en een vertegenwoordiging van de Advisory Council Diversity and Inclusivity hun ervaringen en ideeën. Zij werden daarbij geïnspireerd door Roeli Pot, Global Manager Diversity & Inclusion Rabobank, en Donna Lisker, Decaan van Smith College (USA). Beide deskundigen spraken over hun ervaring op het gebied van diversiteitsbeheer en invoering van beleid. Een delegatie van de Universiteitsraad, het Lokaal Overleg, de wetenschappelijke staf en andere universitaire gremia was tijdens het middagprogramma aanwezig.