Faculty of Science and Engineering lanceert programma voor training, ondersteuning en financiering van wetenschapscommunicatie

Vanaf nu kunnen FSE-onderzoekers zich aanmelden voor een van de vijf plekken in de Science Communication Incubator: een gloednieuw pilotprogramma dat zowel theoretische als praktische aspecten van wetenschapscommunicatie behandelt. Het programma wil een groep onderzoekers ondersteunen die wetenschapscommunicatievaardigheden en -kennis in hun teams inbrengen. 

De Science Communication Incubator is een eenjarig proefprogramma dat uit drie elementen bestaat. Aan het begin van het jaar helpt een reeks masterclasses onderzoekers bij het ontwerpen van een projectplan volgens best practices in de wetenschapscommunicatie. Daarbij worden ook relevante theoretische kaders, ontwikkelingen en netwerken meegenomen. Deelnemers ontvangen vervolgens 5000 euro om hun projectplan uit te voeren. Vanaf dat moment ondersteunt een persoonlijke mentor – een communicatieprofessional die in een vakgebied werkt dat relevant is voor het project in kwestie – deelnemers met advies en toegang tot hun netwerk.

Erkennen, waarderen, en ondersteunen

FSE vice-decaan Ralf Peeters: "Wetenschapscommunicatie is een belangrijke manier om de impact van het onderzoek van onze faculteit te vergroten. Veel FSE-collega's doen al fantastische dingen op dit gebied. We waarderen deze bijdragen, en we hebben er allemaal baat bij om daarvoor middelen en training aan te bieden."

De facultaire adviseur wetenschapscommunicatie, Dieudonnée van de Willige, herkent die toegevoegde waarde in haar ervaringen als promovendus. "Ik heb tijdens mijn promotieonderzoek veel aan wetenschapscommunicatie gedaan. Daarmee had ik meer impact kunnen hebben als ik wist welke professionele tools ik kon gebruiken. De Science Communication Incubator is opgezet om dit soort kennis bij onderzoekers te krijgen die actief zijn op het gebied van wetenschapscommunicatie, en om deze expertise in te bedden in de verschillende afdelingen van onze faculteit."

Wetenschapscommunicatie inbedden: een landelijk gesprek

Het pilotprogramma past in een bredere discussie over een betere inbedding van wetenschapscommunicatie in de onderzoekspraktijk. Eerder dit jaar presenteerde het KNAW-programma Gewaardeerd! van een onderzoek naar de behoeften van communicerende onderzoekers. Er blijken nog een aantal hordes te moeten weggenomen.

FSE-decaan Thomas Cleij: "Het empoweren van collega’s met een passie voor wetenschapscommunicatie voelt voor ons als een logische volgende stap. Zij spelen een belangrijke rol binnen onze faculteit. Tegelijkertijd zijn ondersteuning en middelen voor dit soort activiteiten nog sporadisch. We hopen daar met dit pilotprogramma verandering in te brengen. Ik kijk uit naar de projecten die eruit voortkomen."

 

Meer informatie

Science Communication Incubator (in het Engels)

Lees ook

  • Prof. dr. ir. Gerard van Rooij geeft op 2 juni zijn oratie, met de titel “Uit het evenwicht”. Met deze lezing aanvaart hij zijn hoogleraarschap Plasmachemie aan de Faculty of Science and Engineering van de Universiteit Maastricht.

  • Het programma, dat via publiek-private samenwerkingen een impuls geeft aan fundamenteel onderzoek in kunstmatige intelligentie, heeft een totaalbudget van ruim 87 miljoen euro. ROBUST omvat 17 nieuwe labs door heel Nederland en zal 170 nieuwe promovendi aantrekken.

  • Een Europees consortium van 14 partners, met de Universiteit Maastricht in de rol van coördinator, heeft 7,7 miljoen euro subsidie ontvangen om de curatie en publicatie van persoonlijke gezondheidsgegevens te stroomlijnen met behulp van kunstmatige intelligentie.