LINK-programma Provincie Limburg, UM en MUMC+ krijgt vervolg

Extra onderzoeksgroepen ter versterking topinstituten MERLN en M4i

De miljoeneninvestering van Provincie Limburg, Universiteit Maastricht (UM) en Maastricht UMC+ in het programma LINK heeft opgebracht wat ten doel was gesteld. Het investeringsprogramma heeft gezorgd voor de oprichting van twee wetenschappelijke topinstituten op het gebied van regeneratieve geneeskunde en moleculaire beeldvorming: MERLN en M4i. Op hun beurt zorgden die voor werkgelegenheid, spin-offs, patenten en ruim een verdubbeling van de financiering uit aanvullende externe fondsen en publiek-private partnerships. Tijdens een afsluitende bijeenkomst zetten betrokkenen op 12 april de doelen en resultaten naast elkaar.
Het programma LINK krijgt een vervolg: UM en MUMC+ investeren de komende jaren acht miljoen euro in MERLN en M4i om de regeneratieve geneeskunde en beeldvorming een extra boost te geven.

LINK (Limburg INvesteert in haar Kenniseconomie) investeerde fors: de kennisinstellingen brachten € 28 miljoen in en € 25,5 miljoen kwam van de Provincie Limburg. De onderzoeksinstituten M4i en MERLN dragen inmiddels bij aan wat de initiatiefnemers voor ogen hadden: “het ontwikkelen van een stabiel en duurzaam bouwwerk voor economische en maatschappelijke structuurversterking van onze regio, waardoor het verdienend vermogen van de Limburgse samenleving toeneemt”.

M4i en MERLN

Kern van het LINK-programma zijn de twee onderzoeksinstituten die ruim zeven jaar geleden werden opgericht: MERLN, dat met biomedical engineering, biologie en materiaalkunde werkt aan regeneratieve geneeskunde. Het instituut ontwikkelt nieuwe technologieën, zoals ‘slimme’ biomaterialen en 3D printen, om weefselherstel te bevorderen. M4i, onderzoeksinstituut dat technieken, instrumenten en translationele toepassingen ontwikkelt voor moleculaire beeldvorming. Die vormen het gereedschap om te komen tot persoonlijke moleculaire diagnostiek voor de gezondheidszorg.
Bij de instituten werken inmiddels zo’n 180 mensen.

Resultaten: positieve balans

Bij de start van LINK stelden de financiers een aantal resultaten ten doel op het gebied van onder meer werkgelegenheid, spin-offs en het aantrekken van aanvullende financiering. De balans na zeven jaar is positief – zie de tabel onderaan dit bericht.

Nick Bos, lid College van Bestuur Universiteit Maastricht: “LINK heeft gezorgd voor een stevige ‘biomedische’ brug tussen de Brightlands Health Campus in Maastricht en de Brightlands Chemelot Campus in Geleen: de wetenschap floreert, nieuw talent wordt aangetrokken en vindingen vinden snel hun weg naar nieuwe bedrijvigheid op beide campussen. Naast de gunstige resultaten in cijfers, is die versteviging van de kennisinfrastructuur belangrijke winst.”

Stephan Satijn, gedeputeerde van de Provincie Limburg: “duurzame werkgelegenheid is niet iets dat je op een achternamiddag creëert. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met de resultaten die LINK voor onze provincie en haar inwoners inmiddels heeft opgeleverd. M4i en MERLN zijn prachtinstituten met een internationale reputatie. Nu volhouden en dit mooie begin verder uitbouwen.”

Dat laatste gebeurt: LINK krijgt een vervolg. MUMC+ en de UM investeren de komende jaren acht miljoen euro in MERLN en M4i om de regeneratieve geneeskunde en beeldvorming een extra boost te geven. De investering is bestemd voor 5 nieuwe gespecialiseerde onderzoeksgroepen binnen de bestaande onderzoeksinstituten.

 

Doelen en resultaten na 7 jaar LINK-programma

Doel bij start LINK Resultaat na 7 jaar LINK (eind 2021)
120-130 medewerkers.

177 medewerkers.

10 patenten vestigen.

22 aangevraagde en gehonoreerde patenten.

8 spin-offs met daarbinnen 20-40 arbeidsplaatsen.

4 spin-offs opgericht met 32 arbeidsplaatsen (Dutch Screening Group, CryoSol-World, ReGEN Biomedical, Lighthouse Biomedical).

Cumulatief voor € 47 miljoen aanvullende fondsen genereren.

Ruim € 65 miljoen aan fondsen gegenereerd.
Vergroten internationale uitstraling van Brightlands Chemelot Campus en Brightlands Health Campus Maastricht.

MERLN en M4i zijn vooraanstaande instituten geworden, ingebed in beide campussen. Ze komen met grote regelmaat in het nieuws, organiseren grote congressen, hebben ruim 700 wetenschappelijke publicaties en staan (mede daardoor) internationaal op de kaart.

LINK logo

Lees ook

Meer nieuws