27 februari 2018

Expertisecentrum ITEM pleit voor herziening Belgisch-Nederlandse Belastingverdrag

 

De lokale media besteedde deze week aandacht aan loonverschillen van grenswerkers in het onderwijs. Belgische leerkrachten die in Nederland werken, verdienen de eerste twee jaar netto 373 euro per maand minder dan hun Nederlandse collega's. Het verschil in beloning, als gevolg van een bepaling uit het Belastingverdrag Nederland-België wordt betiteld als 'onrechtvaardig en niet meer van deze tijd'. In hun interviews met Vlaamse krant 'Het Belang van Limburg' en Nederlandse krant Dagblad de Limburger respectievelijk pleitten Prof. dr. Anouk Bollen en Prof. dr. Marjon Weerepas (Expertisecentrum ITEM en Faculteit der Rechtsgeleerdheid) voor een herziening van het verdrag.