9 mei 2017

Eerste conferentie rond nieuwe stamcelbank

Het Maastrichtse stamcelplatform MosaCell houdt op donderdag 18 mei haar eerste jaarcongres. MosaCell is een samenwerkingsverband tussen het MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine en het Maastricht UMC+, ter ondersteuning van onderzoek aan het modeleren en behandelen van ziekten.

Een belangrijk onderdeel van MosaCell is een stamcelbank, die dit jaar operationeel moet worden en gekweekte cellen van patiënten bevat. Stamceltherapie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de bloedaanmaak na behandeling van leukemie, maar ook voor het herstellen van andere weefseltypes, zoals bot of huidweefsel. Daarnaast kan ook onderzoek gedaan worden naar het maken van patiënt-eigen mini-organen uit geïsoleerde stamcellen, die de functie van beschadigde organen kunnen overnemen.

Meer informatie op de MosaCell website