30 juni 2017
Simultane diploma-uitreking in Maastricht en Tomsk via live stream

Eerste afgestudeerden van het Biomedicine and Biophysics double degree programme

Op 29 juni 2017 vond voor de eerste keer gezamenlijk en tegelijkertijd (via een live stream) in Rusland en in Nederland een diploma-uitreiking plaats. Drie van de vijf afgestudeerden ontvingen namelijk een masterdiploma van zowel de Russische Tomsk State University (TSU) als van de Universiteit Maastricht (UM), omdat zij het Biomedicine and Biophysics double degree programme (DDP) met succes hadden afgerond. Binnen dit programma studeer je eerst een jaar de master Biophysics aan de TSU en daarna een jaar de master Biomedical Sciences aan de UM.

‘Best of both worlds’ synergie
De basis van het Biomedicine and Biophysics double degree programme werd gelegd tijdens de viering van 400 jaar Nederlands-Russische vriendschap in 2013. In het kader van stimulering van samenwerking tussen de twee landen startten TSU en UM een samenwerkingsverband op het gebied van onderwijs: het Biomedicine and Biophysics double degree programme. DDP-studenten behalen twee masterdiploma's in minder tijd dan het zou duren om beide diploma's apart te behalen. "Een ander voordeel", aldus Wilfred Germeraad (mastercoördinator Biomedical Sciences aan de UM), “is dat de studenten van 'the best of both worlds' genieten door de synergie tussen TSU's expertise in de basiswetenschappen en UM's kennis in biomedische wetenschappen.”

Tijdens zijn speech voor de studenten refereert Germeraad aan deze ‘best of both worlds’ synergie als volgt: “Jullie zijn in een unieke situatie vergeleken met jullie mede-afgestudeerden, omdat jullie niet alleen kennis hebben van basisprincipes van de natuurkunde, maar ze ook kunnen toepassen in het biomedische veld. Jullie kunnen deze kennis gebruiken voor het ontwikkelen van betere behandelmethoden, het toepassen om nieuwe en verbeterde diagnostiek te ontwikkelen, of voor het monitoren van de effectiviteit van medicijnen. Een ander pré is dat jullie op een lab hebben samengewerkt met mensen van allerlei nationaliteiten, die allemaal Engels spreken met een grappig accent (zoals ik). Die ervaring zal jullie goed van pas komen, wanneer jullie later in je carrière wereldwijd conferenties bezoeken en wetenschappers uit andere landen spreken."

Barrières
De taalbarrière is een probleem op zich. Sommige TSU-docenten zullen een cursus Engels moeten gaan volgen. Ook de Russische studenten Valeriia en Dmitrii beheersten de Engels nauwelijks toen ze arriveerden in Maastricht. Maar beiden spraken donderdag een mooi dankwoord uit in prima Engels. Dmitrii: “Twee jaar gelden had ik niet kunnen vermoeden dat ik in Maastricht zou studeren, en ook nog in het Engels! Maar ik heb het voor elkaar gekregen!" Herman Kingma, betrokken bij het DDP als voorzitter van de UM taskforce Rusland, kwam hier nog even op terug in zijn speech voor Dmitrii: “Je kunt nu met iedereen een goed gesprek voeren in het Engels, maar belangrijker nog is dat je kunt communiceren met je internationale collega-wetenschappers en met hen kunt samenwerken in een lab. Het double degree programme is een good voorbeeld van hoe je een brug kunt slaan tussen verschillende culturen, vooral op het gebied van onderwijs en wetenschap. En deze drie studenten hebben die brug met groot succes bewandeld. We zijn erg trots op hen!"