Kansen en bedreigingen bij herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Een korte terugblik op het ICGI Lustrumcongres, 20 november 2015

Op 20 november 2015 vierde het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies haar vijfjarig bestaan. Het lustrum werd feestelijk gevierd met een congres dat tot stand kwam in samenwerking met DVDW Advocaten, één van de partnerkantoren van het ICGI en mede mogelijk werd gemaakt door het Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

De dag werd geopend door Academic Director prof. dr. mr. Kid Schwarz, die terugblikte op de afgelopen vijf jaar, waarna Vice-Academic Director prof. dr. mr. Mieke Olaerts als dagvoorzitter het inhoudelijke gedeelte leidde.  

 

Prof. dr. mr. Peter van der Zanden RA mocht de spits afbijten en deed dit op een zeer bevlogen wijze. Hij bracht een met juristen gevulde zaal naar een voor hen vaak lastig gebied, dat van het jaarrekeningenrecht. Hij richtte zich op de rol van financiële verslaglegging bij de beoordeling van de  in financiële moeilijkheden verkerende vennootschap. Daarbij besteedde hij aandacht aan de wijze waarop op grond van het jaarrekeningenrecht dreigende discontinuïteit in de jaarrekening tot uitdrukking behoort te komen en op de bedrijfseconomische aspecten van insolventie die uit de jaarrekening kunnen worden afgeleid. 

Na deze pittige start nam mr. Theo Hanssen, partner bij DVDW Advocaten, het stokje over. In zijn lezing pleitte hij voor een nuancering van de Beklamel-norm en de regels omtrent selectieve betaling. Hij gaf sterke voorbeelden van onder andere ziekenhuizen die in financiële problemen terecht zijn gekomen en hoe een bestuurder zich onder het huidige aansprakelijkheidsregime soms te voorzichtig gedraagt, waardoor niet altijd de juiste belangen worden gediend. Bestuurders zijn zodoende geneigd tot - in sommige gevallen - te risicomijdend gedrag.

Rond half één was het tijd voor de lunchpauze. Deze vond plaats in het Grand café Soiron van het Museum aan het Vrijthof waar tevens een rondleiding door het museum werd georganiseerd.

Vervolgens was het tijd voor het internationale gedeelte van het congres. Dit werd aangevangen door prof. dr. Melissa Vanmeenen die de deelnemers vertelde over de Belgische Wet Continuïteit Ondernemingen. Zij wist de deelnemers een mooi kijkje in de Belgische keuken van de in financiële moeilijkheden verkerende ondernemingen te geven.

Prof. dr. mr. Bob Wessels begon vervolgens aan het tweede internationale gedeelte van de dag, de Europese aanpak voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Te denken valt aan de vernieuwde EU Insolventieverordening (2015/848), die op 27 juni 2017 in werking treedt en de Aanbeveling van maart 2014 van de Europese Commissie om bedrijven in een vroeg stadium te kunnen herstructureren. 

 

Na een korte pauze nam prof. dr. mr. Kid Schwarz de rol van dagvoorzitter van prof. dr. mr. Mieke Olaerts over, zodat ook Mieke het publiek kon verrijken met haar kennis van het onderwerp. Maar alvorens Mieke een lezing mocht verzorgen, was drs. Heske van Eyck van Heslinga aan de beurt met een lezing over de praktijk. Nadat zij was ingegaan op de rol, het doel en de uitwerking van de enquêteprocedure, gaf zij een aantal voorbeelden over hoe zij als een door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder te werk gaat en wat zij zoal in haar tijd als OK-bestuurder heeft meegemaakt. 

Prof. dr. mr. Mieke Olaerts sloot de dag af met een lezing over reorganisatie in concernverhouding.  Hierbij ging zij in op de complexe problemen waarmee een concernleiding en het bestuur op dochterniveau zich geconfronteerd kunnen zien. Zij ging onder andere in op de rol van het vennootschappelijk belang in concernverhoudingen.

De dag werd afgesloten op de voor het bourgondische Maastricht gebruikelijke wijze, met een borrel en de nodige hapjes.

Het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies dankt alle sprekers voor hun bijdrage aan het congres en hun bijdrage aan het speciale themanummer van het Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (TVOB 2015/6). Daarnaast wil het ICGI alle aanwezige deelnemers danken.

Met veel plezier kijken wij terug op een prachtig lustrumcongres.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

Meer nieuws