Een beurs van het Universiteitsfonds: Van dromen naar werkelijkheid

Lillianne Evertsz was studente aan het hbo toen de kans zich voordeed om met haar propedeuse verder te studeren aan de universiteit. Ze schreef zich in voor de opleiding Global Studies, maar kwam op haar besluit terug. Het collegegeld was te hoog… dat kon ze eigenlijk niet betalen. Toen kwam er een verlossend mailtje binnen met informatie over de studiebeurzen van de Universiteit Maastricht. Zou ze misschien in aanmerking komen voor zo’n studiebeurs?

En ja hoor. Twee maanden later kwam er uitsluitsel: Lillianne kreeg een first-generation beurs van het Universiteitsfonds Limburg (UFL). “Ik wist van kleins af aan dat ik wilde studeren, en die droom werd nu werkelijkheid. Mijn ouders komen uit de Antillen en daar is de kwaliteit van het hoger onderwijs minder. Dankzij de beurs kan ik nu doen wat mijn ouders nooit konden”.

Veel meer dan een ‘studie’ beurs

Met de financiële steun van de beurs kon Lillianne zich niet alleen inschrijven voor de opleiding van haar dromen, maar kreeg ze ook de mogelijkheid om onafhankelijk te leven en te investeren in essentiële middelen voor haar studie, zoals een nieuwe laptop. Zaken die anders niet vanzelfsprekend waren geweest, of van haar gevraagd hadden dat ze alle vrije uren zou besteden aan werken. Door de beurs kon ze bijvoorbeeld op zichzelf gaan wonen, een grote stap in haar ontwikkeling naar een volwassen leven.

Met passie spreekt ze over haar ambities en de kansen die ze nu heeft, dankzij de steun van het UFL: “Het klinkt heel simpel ‘een studiebeurs’, maar dit biedt mij heel veel mogelijkheden, op persoonlijk en professioneel gebied”. Ze wil komend jaar naast haar studie graag een BBL opleiding kinderopvang gaan doen, iets dat zonder de beurs niet mogelijk was geweest. Als Lillianne klaar is met haar studie hoopt ze een master journalistiek te gaan doen. “En dan bijvoorbeeld werken voor MTV of voor de radio, lijkt mij wel wat”.

UFL first-generation studiebeurs maakt dromen waar

Lillianne kwam in aanmerking voor een zogenaamde first-generation beurs, voor studenten die als eerste in hun gezin naar de universiteit gaan. In 2023 maakten er in totaal 9 studenten gebruik van deze beurs. De beurzen zijn onderdeel van een breed scala aan (fondsenwervings)activiteiten van het UFL dat inzet op het toegankelijker maken voor het universitair onderwijs voor een diverse doelgroep.

"Het klinkt heel simpel ‘een studiebeurs’, maar dit biedt mij heel veel mogelijkheden, op persoonlijk en professioneel gebied."
Lillianne Evertsz

Beursstudent zijn, niets om je voor te schamen

Lillianne, een eerste generatie student met Antilliaanse wortels, droomde er altijd al van om te studeren aan de universiteit. Deze droom bleef voor haar ouders buiten bereik, maar door een beurs van het Universiteitsfonds werd hij voor haar wél werkelijkheid. Ze is dankbaar dat ze deze kans krijgt: “Ik heb me in het afgelopen jaar ontzettend ontwikkeld als persoon, al is het maar omdat ik vanuit Kerkrade iedere dag bewust op de trein stap voor mijn studie. Ik ga niet gewoon naar school ‘voor het diploma’, maar omdat ik dit echt wil en er echt iets leer”.

Haar boodschap aan andere studenten die twijfelen over het aanvragen van een beurs is duidelijk en bemoedigend: "Ja, ik denk dat je dat voor jezelf moet beslissen... maar het is het voor mij wel echt waard geweest!". Lillianne is er trots op om beursstudent te zijn en hoopt dat haar verhaal andere studenten zal inspireren om ook de kansen te grijpen die een beurs van het UFL biedt.

Wil je studeren, maar heb je niet de financiële middelen?
Vraag nu een beurs aan

Lees ook

  • Concentratieproblemen. Moeite met plannen. Snel afgeleid raken. Het zijn bekende symptomen van ADHD. Steeds meer UM-studenten melden zich met ADHD-klachten bij Disability Support. Op welke manieren zit ADHD studeren in de weg? En hoe kun je ADHD-klachten verminderen tijdens je studie? Wij spraken...

  • Alisa verhuisde op 17-jarige leeftijd van Moskou naar Nederland om eerstejaars bachelorstudent Regenerative Medicine and Technology (RMT) te worden. De avontuurlijke geest van Alisa drijft haar steeds naar gloednieuwe ervaringen, zoals de RMT bacheloropleiding en haar hobby Tribal Fusion dansen.

  • In de komende maanden deelt de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences op Instagram tips over hoe je gezonder kan leven. Niet zomaar een verzameling van tips, wel gebaseerd op lopende onderzoeken binnen onze faculteit. Initiatiefnemers van dit idee zijn Lieve Vonken en Gido Metz, promovendi...