Een avond over het belang van onderwijs voor vluchtelingen

In een volle aula van het UM-bestuursgebouw presenteerden tijdens de bijeenkomst Samen Leren, Samen Leven op maandagavond 27 maart diverse instellingen de resultaten van een unieke en intensieve samenwerking rond vluchtelingen. Sinds najaar 2015 zetten deze organisaties gezamenlijk alles op alles om vluchtelingen in de regio te ondersteunen bij het vinden van passend onderwijs. Vertegenwoordigers van elf instellingen kwamen in de afgelopen anderhalf jaar maandelijks bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen bij te dragen aan de integratie van nieuwkomers in onze regio. Acht van deze organisaties presenteerden hun resultaten en ervaringen aan het publiek. De bijeenkomst werd opgeluisterd door oosterse muziek van de vierkoppige muziekgroep Oriental Nights.  

De Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake trad op als moderator. Zij werd in het Urdu welkom geheten door een Pakistaanse inburgeraar, waarna Prof. Dr. Harm Hospers, vice-rector Onderwijs van de UM, dezelfde woorden in het Nederlands sprak. De burgemeester opende de avond met een compliment aan alle deelnemende organisaties: “Zij zijn aan de slag gegaan met een opgave die niet tot hun dagelijkse routine behoort en zij hebben dat uitstekend gedaan. Ze hebben laten zien dat wij als gemeente en als regio de deuren hebben geopend voor vluchtelingen.”

Het COA gaf de aftrap met een presentatie over het programma Voorbereiding Inburgering dat vluchtelingen voorbereidt op het wonen in de gemeente. Zij doen dat bijvoorbeeld door de taalbarrière weg te nemen, maar ook door aandacht te geven aan de verwachtingen en dromen van de vluchteling. Uiteraard wordt er vanaf het begin gewerkt aan het opbouwen van een netwerk voor iedere nieuwkomer.

ROC Leeuwenborg nam het publiek via een app mee in de wereld van het Nederlands als Tweede Taal (NT2). Alle gasten activeerden de app zodat zij twaalf vragen konden beantwoorden over het type deelnemers aan de NT2-opleidingen, de duur en inhoud van de trajecten, rendementen etc. De vragen en antwoorden bleken een eyeopener voor veel aanwezigen, bijvoorbeeld het feit dat van de 400 inburgeraars bij Leeuwenborg 80 personen analfabeet zijn.

De presentatie van Vluchtelingenwerk riep vooral op om integratie te herbedenken en te onderzoeken waarom integratie bij veel statushouders niet goed verloopt. Met een persoonlijk verhaal maakte een Syrische vluchteling duidelijk hoe het proces van vluchteling worden verloopt en wat iemand tijdens dit proces ervaart.

Enkele studenten van de UM maakten een video over drie jonge vluchtelingen en studenten in de Internationale Schakelklas die vertellen over hun dromen en ambities.

De Internationale Schakelklas werd vertegenwoordigd door de teamleider en twee leerlingen van respectievelijk 18 en 16 jaar. Deze klas bereidt leerlingen voor op de overstap naar vervolgonderwijs. Voornaamste vak is Nederlands, maar ook rekenen, creatieve vakken en sport staan op het programma. De school telt momenteel 300 leerlingen met een zeer diverse achtergrond.

Het Talencentrum van de UM sprak een aantal teksten en gedachten uit rond het thema Samen Leren, Samen Leven. De sprekers waren cursisten, docenten en een taalmaatje van het Talencentrum. Hun boodschap: praat Nederlands met ons, betrek ons bij jullie gesprekken, want integreren doe je niet alleen, dat doe je samen.

Twee enthousiaste studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design maakten voor Zuyd Hogeschool de interactieve documentaire Changetakers over drie nieuwkomers in onze gemeenschap van verschillende leeftijden.

Als laatste gaf het Refugee Project Maastricht uitleg over het werk van dit platform op het gebied van culturele uitwisseling en leren tussen vluchtelingen en burgers. Denk daarbij aan evenementen rond taal (Engels en Nederlands), muziek, kunst, sport, maar ook aan sociale bijeenkomsten.

Professor Harm Hospers besloot de avond met een positieve boodschap: “Kijk naar alles wat wél kan en zoek naar oplossingen. Wij kunnen er samen voor zorgen dat er geen nieuwe teleurstellingen worden toegevoegd aan de ervaringen van deze vluchtelingen. Over anderhalf jaar komen wij weer samen en delen we opnieuw de resultaten van onze samenwerking.”

De sfeervolle en positieve avond werd afgerond met een drankje en oosterse gerechten. Uiteraard gemaakt door de nieuwkomers in onze gemeenschap.

De deelnemende instellingen zijn:

Video: Refugee stories

Bekijk de video voor een kort inkijkje in het leven van Loai (16 jaar, uit Syrië), Manzoor (17 jaar, uit Afghanistan) en Hamada (18 jaar, uit Syrië), drie jonge vluchtelingen die in Maastricht wonen.

De video is een initiatief van de Studievereniging van de masteropleiding Sustainability, Science and Policy en het Refugee Project Maastricht.

Kon je er niet bij zijn, maar ben je toch nieuwschierig naar dit evenement? Deze video geeft je een korte sfeerimpressie van de optredens en speeches tijdens deze avond. 

Lees ook

  • Vorige week werden we geïnformeerd over de benoeming van onze allereerste Maastricht University alumnus tot CEO van een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange. Op 15 november werd Robbert Rietbroek aangekondigd als CEO van Primo Water Corporation vanaf begin 2024. Dit bedrijf uit...

  • Klachten door glutengevoeligheid hebben voor een deel te maken met de verwachting van mensen. Het gaat daarbij om mensen bij wie coeliakie en tarweallergie als oorzaak zijn uitgesloten. Uit recent onderzoek van de universiteiten van Maastricht en Leeds blijkt dat de verwachting dat gluten...

  • Ons dagelijks brood wordt steeds vaker als een probleem gezien. Glutensensiviteit is een complex fenomeen en hoewel er niets mis is met het vermijden van gluten, vormt het een serieuze beperking – die niet altijd nodig is. Daisy Jonkers en Marlijne de Graaf onderzochten het effect van de verwachting...