DVDW Scriptieprijs

DVDW Scriptieprijs

Ook in 2016 looft DVDW Advocaten een DVDW Scriptieprijs uit voor de beste scriptie op het gebied van het Ondernemingsrecht. Deelname staat open voor studenten, die een masterscriptie hebben geschreven over een ondernemingsrechtelijk onderwerp. Voor toekenning van de DVDW Scriptieprijs komen scripties in aanmerking, die gedurende het academisch jaar 2015-2016 met het cijfer 8 of hoger zijn beoordeeld.

Aan de DVDW Scriptieprijs is een geldbedrag van € 1.500,= verbonden en de mogelijkheid om bij DVDW een studentstage te lopen.

Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 1 oktober a.s. hun scriptie inzenden.

Voor nadere informatie en voorwaarden alsook aanmelding zie de website van DVDW

Lees ook

  • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft dr. Marieke Hopman en dr. Guleid Jama financiering toegekend voor hun nieuwe onderzoeksproject CHILD-WAR. 

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...