Duitse proefschriftprijs voor Anna Beckers

Anna Beckers, die haar proefschrift cum laude verdedigde aan de UM in oktober 2014, krijgt de tweede prijs in de categorie geesteswetenschappen van de ‘Deutscher Studienpreis’ in Berlijn op 26 november. De Körberstichting die de prijs uitreikt waardeert de excellente wetenschappelijke kwaliteit en de significante maatschappelijke impact van haar proefschrift, getiteld ‘Taking Corporate Codes Seriously: Towards Private Law Enforcement of Voluntary Corporate Social Responsibility Codes’.

Het proefschrift gaat over gedragscodes van bedrijven; vrijwillige richtlijnen en beleidsregels die bedrijven opstellen en publiceren om hun betrokkenheid bij mensenrechten te tonen, om fundamentele werkomstandigheden wereldwijd te respecteren en te verbeteren en om het milieu te respecteren en niet te vervuilen. Op basis van een rechtsvergelijkende analyse en een interdisciplinaire rechtssociologische analyse onderzocht Anna Beckers de wettelijke consequenties van deze bedrijfscodes. De hoofdconclusie is dat er kan en moet worden toegezien op het naleven van deze codes, via het privaatrecht. Ze doet ook juridische aanbevelingen voor aanpassing van wetgeving, met name in het Duitse en Engelse privaatrecht. De handelseditie van het proefschrift is zojuist verschenen bij Hart Publishing Oxford:  (http://www.hartpub.co.uk/BookDetails.aspx?ISBN=9781849468992)

De Duitse proefschriftprijs (Deutscher Studienpreis) is een prestigieuze prijs in Duitsland en wordt toegekend door de Körberstichtig (Körber-Stiftung). Jaarlijks worden er negen prijzen toegekend in drie categorieën: geesteswetenschappen, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. In elke categorie is er een eerste prijs en twee tweede prijzen. Anna Beckers krijgt de tweede prijs in de categorie geesteswetenschappen. 418 promovendi stuurden dit jaar hun proefschrift in, waarvan er dertig werden uitgenodigd voor een gesprek in Berlijn om hun onderzoek voor een committee te presenteren en verdedigen.

Anna Beckers is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als universitair docent Privaatrecht en Rechtsmethodologie. Dit academisch jaar is ze met verlof om als Max Weber Fellow onderzoek te doen aan het European University Institute in Italië.

Lees ook