Drie Veni-beurzen voor UM

Drie jonge onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben een onderzoeksbeurs gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De Veni-beurzen zijn voor pas gepromoveerde excellente onderzoekers, aan het begin van hun wetenschappelijke carrière en met een uitzonderlijk talent voor onderzoek.

Veni-beurzen
Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Ze staan aan het begin van hun wetenschappelijke carrière en vertonen een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De beurs bedraagt maximaal 250.000 euro.
De gehonoreerde UM-onderzoekers en hun projecten zijn:
 

  • Paul Smeets (School of Business and Economics): Wat motiveert beleggers om maatschappelijk te investeren?  Kennis van de motieven van beleggers om te participeren in maatschappelijke investeringen is noodzakelijk om het aandeel privaat geld in de aanpak van sociaal-maatschappelijke problemen te vergroten. In mijn projecten onderzoek ik drie mogelijke motieven van beleggers om maatschappelijk te investeren: financiële motieven, sociale motieven en geluksbeleving.
  • Agnieszka Smolinska (UM/ MUMC+): De geur van een zieke lever. Primair Scleroserende Cholangitis (PSC) is een dodelijke leverziekte en kan pas in een (te) laat stadium vastgesteld worden. In dit project worden PSC-patiënten volledig gekarakteriseerd via uitgebreide chemische en microbiologische analyse van adem, bloed en ontlasting. M.b.v. big-data patroonherkenning zal de onderzoeker niet-invasieve markers ontwikkelen voor vroege diagnose en therapie afstemming.
  • Aurélie Carlier (UM – MRLN): Vormen voor de bouwstenen van het leven. Het lichaam bestaat uit kleine bouwstenen (cellen) die een opmerkelijke verscheidenheid aan vormen en groottes kunnen aannemen. In dit project worden computermodellen gebruikt om te onderzoeken hoe de vorm van een cel diens functie kan sturen. Dit fundamenteel begrip zal leiden tot een verbetering van de oppervlaktes van orthopedische implantaten.

Peer review
1056 onderzoekers dienden bij NWO een aanvraag in voor een Veni-financiering. Deze aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. De ingediende onderzoeksvoorstellen zijn vervolgens binnen de NWO-wetenschapsgebieden beoordeeld door breed samengestelde commissies, onder andere op basis van persoonlijke vraaggesprekken met de aanvragers. De aanvragen op het snijvlak van verschillende wetenschappelijke gebieden (interdisciplinair) zijn door een aparte commissie beoordeeld.

Met de 158 Veni-beurzen investeert NWO in totaal 39,5 miljoen euro in vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Lees ook