Drie UM wetenschappers in ESB Economentop 40

 

In de jaarlijkse Economentop 40 van het blad Economisch Statistische Berichten (ESB) prijken dit jaar drie wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Nils Kok, als universitair hoofddocent gespecialiseerd in vastgoedfinanciering en oprichter van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) staat op de achtste plaats. 


Verderop in de ranglijst staan hoogleraar micro-economie prof. dr. Jean-Jacques Herings (29) en prof. dr. Ko de Ruyter (37), die zich bezighoudt met neuro-economie.

In de Economentop 40 rangschikt ESB de personen naar hun bijdrage aan de economische wetenschap. Daarbij wordt gekeken naar de score van hun vijftien meest invloedrijke studies. De eerste Economentop 40 werd in 1980 gepubliceerd.

Lees ook

  • Het DRIVE RM-consortium, met UM-hoogleraar Clemens van Blitterswijk als mede-aanvrager, ontvangt 37,5 miljoen euro binnen het prestigieuze SUMMIT-programma van NWO. De SUMMIT-beurs erkent samenwerking van wereldklasse, die hiermee verder versterkt kan worden. 

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Overweeg je de masteropleiding Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht te volgen? Als student volg je een breed eenjarig programma dat continu streeft naar verbetering. Na het behalen van je diploma kun je je certificeren als Epidemioloog A en na het behalen van een PhD in Epidemiology bij de...