Diversity Day 8 maart: levendige discussies over instemming en leeftijd

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, hebben de directeur van het UM Centrum voor Gender en Diversiteit en onze nieuwe diversity officer de eerste UM Diversiteitsdag georganiseerd.

De ochtendsessie, voorgezeten door vertegenwoordigers van de studentengroep Feminists of Maastricht, stond in het teken van seksuele intimidatie en consent (instemming). Er werden situaties uitgebeeld waarin sprake is van mogelijk grensoverschrijdend gedrag tussen studenten onderling of tussen studenten en docenten. Dit zorgde voor discussies met het publiek en een expertpanel over de betekenis van instemming in dergelijke situaties. Het expertpanel bestond onder andere uit LGBTQIA+ jeugd van studentenorganisatie Dionyx, het studenteninitiatief Consent Matters, UCM Feministen en Wendy Geijen, vertrouwenspersoon en psycholoog voor studenten.

De meeste mensen uit het publiek waren het met elkaar eens: als er sprake is van machtsverschil in een relatie, bijvoorbeeld tussen een student en docent, dan is de relatie niet acceptabel. Zelfs niet als de relatie gebaseerd is op wederzijdse aantrekkingskracht en instemming. Daarnaast waren het publiek en het expertpanel het eens over ongewenst seksueel gedrag. Hun advies: ken je grenzen en communiceer ze duidelijk en op tijd. En zorg ervoor dat je andermans grenzen begrijpt en respecteert, ook al verschillen ze van die van jou.

Hoe word je een leeftijdsvriendelijke universiteit?

De middagsessie van de UM Diversiteitsdag was gericht op de diversiteitscategorie leeftijd. Rianne Letschert sloot zich aan bij de principes van de Leeftijdsvriendelijke Universiteit, waarmee de UM als eerste universiteit op het Europese continent deel gaat uitmaken van dit netwerk. Lies Wesseling, de directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit, kondigde het middagprogramma aan met de boodschap dat sociale uitsluiting ook gebeurt op basis van leeftijd. Er was tijdens de bijeenkomst aandacht voor twee specifieke leeftijdsgroepen: personeel tussen de 25 en 35, waaronder een burn-out steeds vaker voorkomt, en 55-plussers, die vanwege hun toenemend aantal een uitdaging zijn voor organisaties.

Aagje Swinnen, universitair hoofddocent bij het Centrum voor Gender en Diversiteit, zet de middagsessie voort met een aantal uitspraken over veroudering. Wat betekent het om in 2018 ‘verouderd door cultuur’ te zijn? Ze beweert dat leeftijdscategorieën vervagen, jeugdigheid de nieuwe norm is en dat leeftijdsstereotypen in de academische wereld de overhand hebben. Zo zouden jongeren productiever, flexibeler en ambitieuzer zijn. In de werkelijkheid zijn jonge academici echter vaak gestrest en gedemotiveerd door een gebrek aan intellectuele vrijheid. Ze staan bijvoorbeeld onder nauw toezicht en onder grote druk om over bepaalde thema’s te publiceren. Daarnaast ontbreken loopbaanperspectieven. Wat betreft grote innovaties: die zijn juist ontwikkeld door mensen van 40 jaar en ouder.

Richting een leeftijdsvriendelijke UM

Christine O’Kelly van Dublin City University, coördinator van het Age-Friendly University netwerk, gaf een presentatie over leeftijdsvriendelijke universiteiten. Daarna volgde een paneldiscussie over leeftijd(sverandering) aan de UM. Deelnemers waren Luana Russo, universitair docent bij de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Anna Wolters, onafhankelijk onderzoeker en UM alumna, Christine O’Kelly van Dublin City University, André Klip, hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Antoon Vugts, HR-directeur bij de UM. Hun standpunten leidden onder andere tot de volgende mogelijke uitkomsten:

  • maak van oudere werknemers geen probleem maar focus juist op duurzaamheid
  • maak persoonlijke ontwikkelingsplannen voor een aantal jaren
  • verwacht kleine stappen om doelen te bereiken, leer door vallen en opstaan
  • wijzig beoordelingsprocedures en bekijk of werknemers op schema liggen
  • faciliteer 31- tot 35-jarigen met financiering en tijd in het combineren van familie en werk
  • kijk ook buiten de UM en werk samen met (inter)nationale universiteiten om problemen met specifieke leeftijden op te lossen
  • gebruik de kennis en expertise van gepensioneerde academici om jongere academici te ondersteunen.

Rector Rianne Letschert sloot de Diversiteitsdag af terwijl ze sprak over de kansen voor oudere werknemers en het werken aan goede omstandigheden voor jonge academici. Ze ondertekende symbolisch De verklaring van de tien principes van een leeftijdsvriendelijke universiteit: “Hierbij verklaar ik dat we demografische veranderingen willen aanpakken en streven naar een leeftijdsvriendelijke UM”.

Lees ook

  • Als peuter al was promovendus Pieter du Plessis niet weg te slaan uit de keuken en hij dreigde op latere leeftijd zelfs masterchef te worden. Totdat deze droom door de harde realiteit uiteenspatte. Als onderzoeker gebruikte hij nationale gerechten als lens, waarmee hij naar het verleden en de...

  • Alumnus Alessandro Portante rent twintig marathons in twintig dagen door de twintig regio's van zijn thuisland Italië, een uitdaging die hij Project Venti noemt.

  • Als je op een luchtige en gezellige manier kennis wilt maken met de plantaardige keuken, dan is Maastricht goes Vegan misschien iets voor jou. Dit non-profit kookevenement wordt georganiseerd door onder andere Werner Teeling van de Faculty of Psychology and Neuroscience.