Dissertatieprijs voor Dilek Kurban

Dilek Kurban krijgt één van de vijf dissertatieprijzen van de Stichting Praemium Erasmianum voor haar proefschrift ‘The Limits of Transnational Justice: The European Court of Human Rights, Turkey and the Kurdish Conflict’. Dilek promoveerde op 23 februari 2018 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. De prijs bestaat uit € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks maximaal vijf dissertatieprijzen aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. De betreffende faculteiten nomineren kandidaten. 

Dilek Kurban heeft de effecten van de interventies van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de rechten van Koerden in Turkije sinds de jaren negentig onderzocht. Het proefschrift laat zien dat onder bepaalde voorwaarden een transnationaal mensenrechtenhof een positieve invloed kan hebben op democratische hervormingen, maar ook dat dergelijke hervormingen kunnen worden ondermijnd wanneer er geen gezag van overheidswege bestaat om de reputatie in het buitenland te vergroten. Het daagt de heersende opvattingen uit over de noodzaak om de nationale autoriteiten de leidende rol te laten vervullen bij het beschermen van mensenrechten; dit kan de rechtsbescherming in een semi-autoritaire staat als Turkije volledig ondermijnen.

 

Lees ook

Meer nieuws