Degrowth wordt groter

Op 5 juni, Global Degrowth Day, is Degrowth Daily gelanceerd, een tijdschrift gewijd aan voorbeelden van stedelijke ontwikkeling die niet uitsluitend op groei is gericht. Het idee achter ‘degrowth’ is dat het op de juiste manier terugdringen van productie en consumptie leidt tot een verhoging van de kwaliteit van leven en diverse positieve effecten op het milieu.

Het tijdschrift Degrowth Daily onderzoekt de positieve kanten van 'degrowth' in stedelijke ontwikkeling, met name in steden die te snel zijn gegroeid, zoals Parkstad Limburg, of juist de krimpende steden in de regio Zuid-Limburg.

Naar aanleiding van de open oproep van Degrowth Daily bieden in totaal 35 academici, stedenbouwkundigen, studenten en kunstenaars perspectieven op degrowth en de stedelijke samenleving in opiniestukken, essays en artikelen over projecten en burgerinitiatieven.

Degrowth Daily is een initiatief van het Maastricht Sustainability Institute, geleid door Maurice Hermans, Joop de Kraker en Christian Scholl. Het wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma VerDuS SURF van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO).

 Lees hier de eerste editie van Degrowth Daily  

Een call voor input voor een 2e editie zal binnenkort worden gepubliceerd. Stuur een email naar msioffice@maastrichtuniversity.nl om de volgende editie van Degrowth Daily te ontvangen.

Lees ook