Young Universities for the Future of Europe verbindt acht universiteiten in evenveel landen

De Universiteit Maastricht bouwt mee aan Europese Universiteit

De Universiteit Maastricht slaat de handen in elkaar met zeven andere universiteiten uit evenveel verschillende Europese landen. Samen vormen ze de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe). “In lijn met de doelstelling van de Europese Commissie om Europese cohesie en competitiviteit te versterken, wil de YUFE-alliantie een model worden voor een Europese Universiteit waar studenten vaardigheden verwerven en een mind-set ontwikkelen die hen in staat stelt een actieve rol te spelen in hun samenlevingen en daarbuiten,” zegt prof. dr. Martin Paul, Voorzitter van het College van Bestuur.

Eind 2017 lanceerde de Franse president Emmanuel Macron zijn plannen om een nieuw Europa te scheppen. Onderdeel van die plannen: de oprichting van twintig grensoverschrijdende Europese universiteiten, die vanaf 2024 ‘Europese’ diploma’s zullen uitreiken. De Europese Commissie volgde Macron en werkte het European Universities Initiative (EUI) uit. Tot 28 februari konden allianties van Europese universiteiten samenwerkingsprojecten indienen. Twaalf allianties krijgen financiering vanuit Europa voor een periode van drie jaar. De YUFE-alliantie diende op 28 februari haar voorstel in. Zij wil daarmee een van de eerste modellen voor een Europese Universiteit worden.

De Universiteit Maastricht kijkt wat onderzoek en onderwijs betreft al veel langer over de landsgrenzen. De universiteit grijpt deze kans dan ook en stapt in de YUFE-alliantie, samen met zeven andere universiteiten: de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Rome Tor Vergata, de Universiteit van Oost-Finland, de Universiteit Carlos III Madrid, de Universiteit Bremen, de Universiteit van Essex, en de Universiteit van Cyprus. Daarnaast heeft de alliantie zes associate partners: de Universiteit van Rijeka, de Nicolaus Copernicus Universiteit in Torún, de Educational Testing Service (ETS), European Entrepreneurs CEA-PME, Kiron Open Higher Education for Refugees en de Adecco Group.

Sterker Europagevoel

“Europa wordt steeds meer een Europa van regio’s,” zegt Martin Paul. “Met YUFE bieden alle deelnemende universiteiten hun studenten en medewerkers kansen in alle deze regio’s. Internationale partnerschappen zijn een belangrijke katalysator van regionale voorspoed in heel Europa. Met YUFE willen we bijdragen aan kennis, succes en cohesie voor alle European studenten, professionals en burgers.”

De alliantie wil op meerdere niveaus het verschil maken. Zo zullen de YUFE-studenten niet alleen leerstof voorgeschoteld krijgen in de aula, maar zullen ze ook leren tijdens werkervaringen en via sociale actie. “Alle YUFE-universiteiten werken samen met industrie en overheid in hun regio’s met het gedeelde doel een sterker Europagevoel voor toekomstige generaties Europeanen en Europese employability in acht Europese regio’s te stimuleren,” aldus Martin Paul. 

Als de pilot aan YUFE wordt toegewezen, start de concrete uitwerking van eerste projecten in september 2019. YUFE-studenten en -medewerkers krijgen dan in toekomst de gelegenheid te studeren of te werken aan een van de aangesloten universiteiten. YUFE-studenten worden aan iedere partneruniversiteit volledig opgenomen in de instelling. Zij krijgen dezelfde diensten als alle andere studenten. Martin Paul: “Maastricht is de plaats waar een nieuwe dialoog over het Europa van de toekomst wordt gevoerd. We vinden dat deze dialoog concreet gefaciliteerd moet worden door wetenschappelijke kennis te delen en sterke verbindingen tussen onderwijsinstellingen in heel Europa te ontwikkelen.”

Kijk ook op www.yufe.eu voor meer informatie.

Lees ook

  • Nienke Verstegen, onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten, heeft onderzoek gedaan naar agressie binnen de forensische zorg en impact hiervan op patiënten en medewerkers. Op 6 juli 2023 promoveert zij aan de Maastricht University met haar proefschrift ‘Hurt people hurt people. Characteristics...

  • Patiënten die vanwege een ernstige COVID-19-infectie in het ziekenhuis zijn opgenomen, vertonen naderhand geen aanwijzingen voor hersenschade door de ziekte. Dat blijkt uit een uitgebreide studie onder leiding van Universiteit Maastricht.

  • Sten van Beek

    Rillen van de kou?

    Door de Westerse leefstijl met een hoog vetgehalte in voeding in combinatie met weinig beweging, kampen steeds meer mensen in Nederland met overgewicht of zelfs obesitas. Dit zorgt voor een verhoogd risico op diabetes type II. Wat is hieraan te doen buiten een gezondere leefstijl? Het antwoord komt...