De BBB moet eerlijk zijn over de toekomst van boeren

Het huidige systeem biedt boeren geen realistisch perspectief. Als de BBB daar eerlijk over is, kan ze echt iets betekenen, stelt Patrick Huntjens hoogleraar Governance of Sustainability Transitions aan de Universiteit Maastricht.

Water bij de wijn

Als de BBB een lange termijn toekomst wil voor de boeren, dan moet ze hier eerlijk over zijn. Vanuit zo’n positie ontstaat er ruimte voor coalitievorming in de provincies en waterschappen waarin de BBB een constructieve rol kan spelen. Maar daarvoor moet ze wel in staat zijn om een meerderheidscoalitie te vinden, bereid zijn om water bij de wijn te doen op een aantal standpunten, en zich de vraag stellen voor welke boeren zij willen gaan besturen.

Lees ook het opiniestuk in Trouw 

Lees ook