Dag van de Limburgse Toezichthouder

Op 5 november 2015 wordt de dag van de Limburgse Toezichthouder gehouden. Het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Op deze middag nemen sprekers vanuit verschillende disciplines u mee in de rol, taak en positie van de toezichthouder in het huidige maatschappelijk perspectief. Deze middag is bedoeld voor iedere Limburgse toezichthouder en voor diegenen die veelvuldig met hen samenwerken. De dag van de Limburgse Toezichthouder wordt georganiseerd door Thuis & Partners Advocaten, één van de partnerkantoren van het ICGI, in samenwerking met Delfin en het ICGI.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Klachten door glutengevoeligheid hebben voor een deel te maken met de verwachting van mensen. Het gaat daarbij om mensen bij wie coeliakie en tarweallergie als oorzaak zijn uitgesloten. Uit recent onderzoek van de universiteiten van Maastricht en Leeds blijkt dat de verwachting dat gluten...

  • Ons dagelijks brood wordt steeds vaker als een probleem gezien. Glutensensiviteit is een complex fenomeen en hoewel er niets mis is met het vermijden van gluten, vormt het een serieuze beperking – die niet altijd nodig is. Daisy Jonkers en Marlijne de Graaf onderzochten het effect van de verwachting...