CZ blijft collectieve zorgverzekeraar

Volgend op ons bericht  van 22 november 2016 kunnen wij u mededelen dat  het College van Bestuur besloten heeft de collectieve zorgverzekering met CZ te verlengen. Medewerkers en oud-medewerkers en hun gezin die willen overstappen naar CZ of een andere zorgverzekeraar moeten voor 31 december 2016 hun lopende zorgverzekering opzeggen. Uiterlijk 1 februari 2017 moet een nieuwe zorgverzekering zijn afgesloten.

Indien u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar dient u zelf de huidige polis te beëindigen. Veel zorgverzekeraars (waaronder CZ) bieden een opzegservice, kijk bij uw nieuwe verzekeraar of deze service geboden wordt.

Meer informatie over de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen vindt u op de website van CZ.