5 oktober 2022
Door de UM gecoördineerd Horizon Europe-consortium AIDAVA van start

Curatie en publicatie van persoonlijke gezondheidsgegevens met kunstmatige intelligentie

Een Europees consortium van 14 partners, met de Universiteit Maastricht in de rol van coördinator, heeft 7,7 miljoen euro subsidie ontvangen om de curatie en publicatie van persoonlijke gezondheidsgegevens te stroomlijnen met behulp van kunstmatige intelligentie. Verbeterd beheer van gezondheidsgegevens kan worden ingezet om preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg en klinisch onderzoek te ondersteunen.