Corona: sommige leerlingen extra gedupeerd door eerste schoolsluiting

Tijdens de eerste schoolsluiting in het primair onderwijs in het schooljaar 2019/2020 ten gevolge van de COVID-19-crisis hebben leerlingen uit alle milieus vertraging in de leergroei opgelopen in vergelijking met de jaren ervoor. Dit is te zien voor alle drie de domeinen: rekenen-wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Bij sommige groepen leerlingen is die vertraging echter groter dan bij andere leerlingen. Zo blijkt uit onderzoek door wetenschappers van de Universiteit Maastricht op basis van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Sociaaleconomische status

Dr. Carla Haelermans is nationaal coördinator van het NCO, en vanuit het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) betrokken bij het onderzoek. “De gevolgen van de (gedeeltelijke) schoolsluiting zijn het sterkst geweest voor leerlingen met een lage of gemiddelde sociaaleconomische achtergrond. Voor rekenen-wiskunde, spelling en begrijpend lezen geldt dat de vertraging in de leergroei ongeveer anderhalf keer zo groot is bij leerlingen met een lage of gemiddelde sociaaleconomische achtergrond (SES) dan bij leerlingen met een hoge sociaaleconomische status. Bovenop deze verschillen in sociaaleconomische achtergrond is er nog extra vertraging in de leergroei bij leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, leerlingen uit eenoudergezinnen en grote gezinnen (met meer dan drie thuiswonende kinderen). Daarbij laten de resultaten ook zien dat leerlingen die voorheen een grotere leergroei hadden dan leerlingen met een lagere leergroei, minder vertraging oplopen”, aldus Haelermans

Verschillen tussen scholen

Scholen met een hoog percentage lage-SES leerlingen doen het relatief slecht. Dit effect komt bovenop het effect voor de lage-SES leerlingen zelf. Dit betekent dat ook de overige leerlingen op deze scholen extra getroffen worden. Daarnaast blijkt dat scholen die vóór COVID-19 een hogere leergroei lieten zien beter in staat zijn de gevolgen van de schoolsluiting te dempen dan de scholen die daarvoor ook al een lagere leergroei hadden.

Vooral problemen bij begrijpend lezen

Hoewel bij alle drie de leergroei sinds COVID-19 (2019/20) lager is dan voorheen, is het procentuele verschil is het grootst bij begrijpend lezen (25% minder leergroei), gevolgd door rekenen-wiskunde (16% minder leergroei) en het laagst bij spelling (14% minder leergroei).

Relevante cijfers staan in de factsheets van het NCO. Deze zijn, met toelichting, te bekijken op www.nationaalcohortonderzoek.nl/factsheets 

Lees ook

  • De ESG-rating, het keurmerk dat aangeeft dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijkt veelal een belofte die alleen op papier bestaat. Terwijl grote beleggers, zoals Nederlandse pensioenfondsen, er juist gebruik van maken om verantwoord te beleggen.

  • Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na hun afstuderen werk te vinden dan hbo’ers zonder die achtergrond. De selectieprocedures van werkgevers en discriminatie worden vaak genoemd als belangrijke oorzaken. Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt...

  • Onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (UM) hebben voor alle Limburgse gemeenten in kaart gebracht hoe kansarm of kansrijk mensen in een uitkeringsafhankelijke situatie zijn. De gegevens zijn verzameld in een factsheet die vanaf...