23 maart 2021

Corona: sommige leerlingen extra gedupeerd door eerste schoolsluiting

Tijdens de eerste schoolsluiting in het primair onderwijs in het schooljaar 2019/2020 ten gevolge van de COVID-19-crisis hebben leerlingen uit alle milieus vertraging in de leergroei opgelopen in vergelijking met de jaren ervoor. Dit is te zien voor alle drie de domeinen: rekenen-wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Bij sommige groepen leerlingen is die vertraging echter groter dan bij andere leerlingen. Zo blijkt uit onderzoek door wetenschappers van de Universiteit Maastricht op basis van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).