Catalina Goanta wint een ERC Grant

Onze collega Catalina Goanta ontving het zeer goede nieuws dat zij een prestigieuze ERC Starting Grant heeft ontvangen voor haar onderzoeksproject over "Human Ads: Towards Fair Advertising in Content Monetization of Social Media." Van harte gefeliciteerd Catalina!

Sociale-media-influencers kunnen de mening van miljoenen volgers bepalen. Het verkopen van die invloed is vaak een lucratief bedrijfsmodel van deze "menselijke advertenties". Maar het is niet altijd duidelijk wanneer zij zich daadwerkelijk met reclame bezighouden en waarvoor zij reclame maken. De door influencers gecreëerde inhoud kan commercieel zijn, maar er kunnen ook politieke boodschappen in verborgen zitten, wat het probleem nog verder vertroebelt. Consumenten en burgers kunnen niet langer onderscheid maken tussen advertenties en niet-advertenties, en tussen commerciële en politieke communicatie.

Catalina Goanta wil deze kwestie van transparantie onderzoeken. Het doel van haar ERC-subsidie voor starters is om te onderzoeken of er behoefte is aan een algemene Europese wettelijke regeling voor eerlijke reclame door "menselijke advertenties" op sociale-mediaplatforms en hoe zo'n kader eruit zou kunnen zien. Deze vraag komt op het juiste moment, aangezien de sociale-media-economie steeds meer gebaseerd is op bedrog, wat leidt tot nieuwe vormen van kwetsbaarheid voor consumenten en burgers op digitale markten.

Goanta's team zal proberen een nieuwe theorie van eerlijke reclame in het consumentenrecht van de EU op te bouwen en meer inzicht te krijgen in de activiteiten van influencers, hun bedrijfsmodellen en -praktijken en hun zakelijke belangen op verschillende sociale-mediaplatforms. Een ander doel van het onderzoek is om een reeks criteria voor te stellen om door influencers veroorzaakte schade voor consumenten te beoordelen en een nieuw normatief governancemodel met strengere transparantieverplichtingen voor sociale-mediaplatforms voor te stellen.

 Lees meer op de ERC website

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.