Campus Venlo doet mee aan grote studie naar verlies van reuk en smaak bij corona

Is reuk- en smaakverlies een bruikbare indicator bij vroegtijdige diagnose van COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus? Die vraag staat centraal in onderzoek van het Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR), een internationaal consortium van ruim 600 artsen en wetenschappers waarbij ook een onderzoeker van de UM Campus Venlo betrokken is. Zij roepen mensen die mogelijk met het virus besmet zijn op een online vragenlijst in te vullen over hun klachten. De Nederlandse versie is sinds vandaag beschikbaar.

Reuk- en smaakverlies zijn door gezondheidsorganisatie WHO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangemerkt als mogelijke symptomen van COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Patiënten geven soms aan dat ze minder goed proeven, zo blijkt uit diverse kleinschalige studies door artsen. Er zijn echter nog geen betrouwbare cijfers over hoe vaak deze symptomen precies voorkomen, en in welk stadium van de ziekte. Ook is onduidelijk op welk zintuigelijk systeem het virus aangrijpt: het reukvermogen in de neus, of de smaakpapillen op de tong.

Wereldwijd gegevens verzamelen

Het Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR) wil dit ophelderen door wereldwijd op een uniforme manier gegevens te verzamelen over de klachten van iedereen die in de afgelopen twee weken mogelijk corona heeft gehad. “Dit is belangrijk onderzoek, want reuk- en smaakverlies kan mogelijk ingezet worden bij de vroegtijdige opsporing of diagnose van corona. Op deze manier kunnen mensen zich nog eerder in thuisisolatie plaatsen of kan er bij bezoek aan het ziekenhuis al rekening gehouden worden met een eventuele besmetting”, zegt Mirjam van den Brink, promovendus bij Maastricht University en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. In de dagelijkse praktijk houdt ze zich bezig met reuk- en smaakveranderingen bij kinderen met kanker, maar sloot zich aan bij de GCCR om nu te kunnen bijdragen aan deze studie.

Vragenlijst

Het GCCR roept iedereen die van zichzelf denkt dat hij in de afgelopen twee weken corona heeft gehad op om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat vragen als ‘ben je chilipeper als meer of minder pittig gaan ervaren’, ‘stinkt afval minder erg dan normaal’ en ‘heeft de huisarts de diagnose corona bij je gesteld’. Daarnaast wordt aan deelnemers gevraagd of ze last hebben van andere aandoeningen die gepaard kunnen gaan met reuk- en smaakverlies, zoals hooikoorts of diabetes; dit om er zeker van te zijn dat de klachten daadwerkelijk worden veroorzaakt door het coronavirus.

Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 10 minuten. De vragenlijst komt in meer dan 20 talen beschikbaar, waaronder het Nederlands, via: https://sites.google.com/view/gcchemosensr/. Via een QR-code zijn de vragen ook te beantwoorden op de smartphone. De vragenlijst wordt voor de zomer aangevuld met een thuistest; mensen kunnen dan aan de hand van producten uit hun keuken- of badkamerkastje beoordelen of ze beter of slechter zijn gaan ruiken en proeven.

Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR)

Het Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR) telt meer dan 600 wetenschappers, neurobiologen, dataspecialisten, cognitieve experts, sensorisch onderzoekers en technici uit ruim 50 landen rond de wereld. In Nederland doen behalve Maastricht University ook Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, het Netherlands Olfactory Science Exchange (NOSE) netwerk, KNO-artsen uit onder meer Ziekenhuis Gelderse Vallei en diverse patiëntenverenigingen (stichting HungerNdThirst en Reuksmaakstoornis.nl), aan het initiatief mee.

Twitter: @GCChemosensoryR 

Facebook: https://www.facebook.com/GCChemosensoryR/

Website: http://gcchemosensr.org/ 

Lees ook