Brug tussen techniek, veiligheid, wetgeving en ethiek

Bedrijfsleven en overheden zijn naarstig op zoek naar specialisten en managers die verstand hebben van én datamanagement én cybersecurity én privacywetgeving. Een zeldzame combinatie en reden voor het aan de Universiteit Maastricht verbonden European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC) om een toegesneden Advanced Master op te zetten. De belangstelling is groot, zowel binnen Europa als daarbuiten.

Jos Cortenraad (tekst), Rafaël Philippen (conceptueel beeld), Jonathan Vos (fotografie)
cybersecurity

Data wordt wel de nieuwe olie van de economie genoemd. Maar adequaat gebruik van deze digitale brandstof vergt veel nieuwe mensen met skills op velerlei gebied. “We komen in Europa 350.000 specialisten te kort,” zegt Cosimo Monda, directeur van het in 2016 opgerichte European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC), verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van Universiteit Maastricht. “Een enorm aantal inderdaad. We hebben het dan over Cyber Intelligence analysts, Information Security Officers, Data Scientists, Cybersecurity lawyers. En dat altijd gecombineerd met de benodigde juridische bagage.”

Drie vakgebieden

Mensen die data ordenen, patronen ontdekken, algoritmes maken, AI-toepassingen bedenken en daarmee de digitalisering concretiseren. Tegelijk zijn er ook juristen nodig die de wettelijke normen van datagebruik bewaken en de privacy van de burgers beschermen, de ethische aspecten verankeren. En dan is er nog de security, het werkveld van de beveiligers die ervoor zorgen dat data niet in verkeerde handen vallen. “In feite hebben we het over drie verschillende vakgebieden. Data Management, Governance en Security komen hier samen.”

Brug slaan

Kennisinstellingen haken met opleidingen in op de groeiende vraag, zo ook Universiteit Maastricht met enkele Bachelors en Masteropleidingen. “Uiteraard,” zegt Joyce Groneschild, vicedirecteur ECPC, “Vijf jaar geleden al kregen we signalen uit de markt dat er een grote behoefte is aan managers die de drie werkvelden tegelijk overzien. Leidinggevenden die de brug slaan tussen techniek, veiligheid, wetgeving en ethiek. In overleg met de faculteit hebben we het initiatief genomen voor de Advanced Master Privacy, Cybersecurity en Data Management. In het voorjaar van 2021 was de accreditatie rond en konden we met de werving starten.”

Meer inhoud

Precies 25 studenten gingen net na de zomer van het vorig jaar aan de slag. “Bijna allemaal mensen met minimaal een bachelor, enkele jaren werkervaring en een baan,” vervolgt Joyce, zelf gespecialiseerd in strategische marketing. “De meesten kenden ons instituut van een eerdere cursus. Een Advanced Master is in principe bedoeld voor kandidaten die hun baan meer inhoud willen geven en willen specialiseren met het hoog op een sterk veranderend werkveld. Die werken en studeren combineren, al dan niet met ondersteuning van de werkgever. Een pittige combinatie, maar met deze master heb je wel iets unieks in handen. Het is een ticket voor een mooie carrière als manager in de wereld van data.”

Joyce Groneschild

Joyce Groneschild is adjunct-directeur van het European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Ze is een specialist op het gebied van strategische marketing met een sterke focus op co-creatie van waarde. Ze heeft jarenlange ervaring in het leiden van executive education programma's voor professionals, het managen van grote projecten en het ontwikkelen van executive programma's om wereldwijd aan de behoeften van organisaties te voldoen.

Azië en Amerika

De master staat ook open voor kandidaten die een carrièreswitch willen maken en voldoende theoretische bagage hebben. “Wij waren de eerste in Europa met deze combinatie, voor zover ik weet. Dat zagen we ook aan de inschrijvingen. Er waren aanmeldingen uit heel Europa en Amerika. In de tweede lichting zien we nu ook studenten uit Azië. We hebben deze keer de limiet op 35 deelnemers gezet. In de toekomst zal dat aantal wellicht groeien, maar alleen als we de kwaliteit kunnen garanderen. Het Probleem Gestuurd Leren zoals we dat in Maastricht hanteren vereist veel inzet van tutors en veel persoonlijk contact. Dat moet je ook kunnen waarmaken.”

Hoogste niveau

Dat mag ook wel voor een inschrijfgeld van € 19.500. Cosimo Monda, afgestudeerd aan de universiteit van Bologna, glimlacht. “Dat lijkt misschien een fors bedrag. Onze master is niet gesubsidieerd, als ECPC bedruipen we onszelf. We betalen de uren van de profs en tutors van de uni en vliegen gedurende de twee opleidingsjaren experts van verschillende organisaties en bedrijven in. De deelnemers krijgen op het hoogste niveau inzicht in de ontwikkelingen in de drie vakgebieden. Interessant ook voor hun werkgevers die het kennisniveau in hun organisatie zien groeien.”

Dat gebeurt vooral tijdens de drie keer per jaar dat de studenten naar Maastricht of Brussel afreizen voor de experienceweken. Joyce: “In deze weken komen studenten, profs en tutors samen voor een heel intensief programma met sprekers, gastdocenten en externe bezoeken. Ze nemen bijvoorbeeld een kijkje bij Europol, het Hof van Justitie van de EU of een groot softwarebedrijf. Deze weken zijn ook bij uitstek geschikt om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.”

Vliegende start

Volgend jaar studeren de eerste deelnemers af, de tweede lichting is inmiddels gestart. Het curriculum is met tien modules in de drie werkvelden Privacy, Cybersecurity en Data Management onveranderd, echter inhoudelijk worden de modules altijd verder aangescherpt. Wel wordt de voorafgaande oriëntatiecursus verfijnd. “Voor een vliegende start,” besluit Cosimo Monda. “Onze taak is de master zo goed mogelijk te faciliteren, tijd is voor de kandidaten heel kostbaar. Gecombineerd legt deze master de basis voor een nieuwe generatie Leiderschap in data.”

cosimo monda

Cosimo Monda is directeur van het European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, waar hij een interdisciplinaire groep onderzoekers, academici en professionals aanstuurt. Zijn expertisegebieden omvatten gegevensbescherming, privacy en cyberbeveiliging, EU-informatiebeheer; transparantie en toegang tot documenten; EU-agentschappen; EU-besluitvormingsprocedures en -instellingen en EU-recht. Hij heeft diverse artikelen over deze onderwerpen gepubliceerd en is een internationaal erkend spreker en docent.

Lees ook

  • Na jaren van turbulentie, heeft het leven van alumna Lea Vink een vlucht genomen in Wenen. Ze kan er nieuwe stappen zetten in haar loopbaan op het kruispunt van luchtvaart en organisatiepsychologie. Ook op persoonlijk gebied lacht het geluk haar toe sinds haar transitie van man naar vrouw.

  • Zelfstandig besluiten nemen bij vergelijkbare situaties doen computers al volop. Maar kunnen zij ook kennis toepassen op nieuwe feiten? Mark Winands, de kersverse hoogleraar Machine Reasoning bij het Department of Advanced Computing Sciences (DACS), ontwikkelt rationeel handelende computerprogramma...

  • Zou het milieu erbij gebaat zijn als we plastic vervangen door papier of glas? Nee, is het verrassende antwoord van Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics. Zij pleit voor een alternatieve aanpak, gericht op meer bewustwording en kennis op het gebied van recycling.

Meer nieuws