Brightlands Polymer Days: waar industrie en wetenschap elkaar vinden

De campus in Geleen is eind mei gastheer voor de Brightlands Polymer Days 2024 met het thema 'To bond or not to bond?'. Een internationaal congres voor wetenschappers, studenten, bedrijfsleven en kenniswerkers. Twee volle dagen met presentaties van zowel gelouterde sprekers als jonge onderzoekers op het gebied van moleculen en materialen. Met workshops en volop gelegenheid om te netwerken. Jules Harings maakt namens Maastricht University deel uit van het zevenkoppige organisatiecomité. Hij verheugt zich nu al.

Rheinhold Lang, Maria Vicent, Charles Diesendruck, Athina Anastasaki, Ulrich Schubert en Bert Meijer. Het zijn niet de eerste de beste polymeer-wetenschappers die hun opwachting maken tijdens de tweede editie van de Brightlands Polymer Days, de opvolger van de vroegere Rolduc Polymer Meeting met een vleug van Dutch Polymer Days.

‘We mogen tevreden zijn’, erkent Jules Harings. ‘We hebben vier centrale thema’s gekozen voor deze conferentie en voor elk thema hebben we een topspreker weten te interesseren om naar Zuid-Limburg te komen. Daarnaast hebben we toppers uit het bedrijfsleven. Dat zegt wel iets over het belang en de actualiteit van het centrale onderwerp: ‘To bond or not to bond?’’

Polymer days

Kennis delen

Zes van de zeven plenaire keynote sprekers hebben niet alleen het hoogleraarschap gemeen, ze vervullen elk ook een leidende rol bij onderzoeksinstituten en laboratoria waar zowel toegepast als fundamenteel onderzoek wordt gedaan naar polymeren en materialen. ‘Samen met het bedrijfsleven en studenten’, zegt Jules Harings, zelf werkzaam voor de Faculteit Science & Engineering (FSE) van Maastricht University en het op de Brightlands Chemelot Campus gevestigde onderzoeksinstituut AMIBM. ‘Het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande polymeren voor materialen is het meest kansrijk als wetenschap en bedrijfsleven samenwerken. Wereldwijd zien we de onderzoeksinstituten waar kennis en kunde gedeeld worden. Ook op de Brightlands Chemelot Campus ja. Hier lopen we voorop. AMIBM is een mooi voorbeeld waar we nadrukkelijk grensoverschrijdend, met RWTH in Duitsland, innoveren.’

Verbinden

Academie en bedrijfsleven verbinden dus, precies de belangrijkste driver voor de grote conferentie Brightlands Polymer Days op 28 en 29 mei. ‘Klopt’, vervolgt Jules Harings die studeerde aan Zuyd Hogeschool en Universiteit Eindhoven en zich met een eigen onderzoeksgroep richt op het gedrag van polymeren moleculen tijdens verwerking en in en na de gebruikersfase. ‘Maar het draait niet alleen om die topsprekers. De Polymer Days zijn nadrukkelijk ook een podium voor jonge onderzoekers in opleiding. Hoogleraren van de Nederlandse universiteiten dragen kandidaten voor die werken aan innovatieve concepten in materialen. Zij presenteren hier bevindingen van hun promotie-onderzoek. Daarnaast komen ook onderzoekers van buitenlandse uni’s en zowel wetenschappelijke als industriële onderzoekscentra hun resultaten presenteren. Mits ze voldoen aan de criteria van ons wetenschappelijk comité. Iedere bijdrage wordt gescreend.’

Direct contact

Deze opzet moet ook het directe contact tussen jonge en ervaren wetenschappers en ondernemers aanjagen. ‘Dat gaat in deze setting zeker lukken. Er gebeurt zo veel in dit vakgebied. Hier horen we over de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. We worden gedwongen om over de grenzen van ons eigen vakgebied heen te kijken. Het is de bedoeling om van elkaar te leren en misschien wel een samenwerking aan te gaan. Het is natuurlijk ook een kans voor bedrijven die op zoek zijn naar talent om onderzoek of andere innovatie-functies te bekleden. Zelf ben ik heel benieuwd naar de inhoud van de presentaties en verwacht ik zeker follow-ups.’

Polymer days

Vier thema's

To bond or not to bond, zo luidt de werktitel van de tweede editie van Brightlands Polymer Days, doelend op de verbinding tussen moleculen, materialen en netwerken, tussen academie en bedrijfsleven. Vier thema’s staan centraal. Athina Anastasaki, hoogleraar aan de universiteit van Zürich en verbonden aan het ETH-instituut Polymeric Materials gaat tijdens haar keynote in op Circulariteit. Ulrich Schubert, onder meer verbonden aan de universiteit van Jena, neemt de insteek vanuit Energie voor zijn rekening. Maria Vicent is hoofd van het Principe Felip Research Center in Valencia en beschouwt de ontwikkelingen op het vlak van Gezondheid. Charles Diesendruck van de Technion Universiteit in Israël deelt Nieuwe Inzichten die verbonden zijn aan zijn onderzoek. Bert Meijer van de Technische Universiteit Eindhoven schetst een overkoepelend verhaal met focus op de toekomst van polymeren vanuit een academisch perspectief. Rheinhold Lang, hoogleraar aan de Universiteit van Linz, zal de KNCV-lezing verzorgen omtrent duurzame en circulaire polymere materialen.

Brede insteek

Met verschillende potentiële sprekers wordt nog overlegd. ‘We kiezen voor een brede insteek met verschillende invalshoeken’, aldus Jules Harings. ‘Over de eigenschappen van biomaterialen, over recycling en hergebruik, over de rol van polymeren in batterijen, over de toepassingen in medicijnen en weefsel, over de toekomst. Dat maakt deze conferentie interessant voor een breed, internationaal publiek. Het begint aardig te lopen met de aanmeldingen. We gaan uit van zo’n 200 à 300 deelnemers. Voldoende voor een kritische massa, maar het mogen er best meer zijn. We hebben ruimte genoeg hier op de campus. We houden de ticketprijzen zo laag mogelijk, zeker voor studenten. Er gebeurt heel veel op het gebied van polymeren en materialen. Talent is altijd welkom. Ik verheug me nu al op die twee dagen.’

Bron: nieuwsbrief Brightlands

Lees ook

  • Een internationaal onderzoeksconsortium, waaronder NUTRIM-onderzoeker Zlatan Mujagic en andere Maastrichtse onderzoekers, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stress op de darmen. Dit onderzoek heeft eindelijk ontrafeld hoe stress leidt tot verergering van inflammatoire darmziekten. Deze...

  • Gezonde voeding, voldoende bewegen en cultuur- en talentontwikkeling is goed voor de ontwikkeling van ieder kind. Met het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt dit een vast onderdeel van de schooldag. Universiteit Maastricht stond aan de basis van het concept.

  • De chirurg die na uren opereren de OK verlaat, verslagen, om de naasten te vertellen dat de patiënt het helaas niet heeft gered. Deze rol,  die de meeste mensen alleen kennen uit films en tv-series, moest vaatchirurg Michael Jacobs in zijn carrière vaker vertolken dan hem lief was. Letterlijk nooit...