7 december 2022

Brandbrief aan onderwijsminister over belang internationaal onderwijs

Bij het nemen van maatregelen om de internationale studenteninstroom beheersbaar te houden is maatwerk een vereiste. Door ruimte te bieden aan internationaal onderwijs waar dat kan en alleen daar beheersmaatregelen te treffen waar dat moet, wordt ervoor gezorgd dat we voldoende (ook internationaal) talent kunnen opleiden voor een gezonde arbeidsmarkt in de toekomst. Dat hebben Limburgse onderwijsinstellingen, overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven per brief laten weten aan onderwijsminister Dijkgraaf.