27 april 2021

BISCI helpt Limburg leidend te laten blijven op logistiek gebied

Duurzaamheid, voedselveiligheid en data science. Bij BISCI - Brightlands Institute for Supply Chain Innovation – komt het allemaal samen. Amper anderhalf jaar na de start kreeg het Venlose instituut een Kennis-As subsidie van 1,5 miljoen van de Provincie Limburg.

bart vos
Bart Vos

Een mooie erkenning, vindt wetenschappelijk directeur, prof. dr. ir. Bart Vos. Want met deze subsidie én het commitment van de founding fathers; TNO, Fontys en Universiteit Maastricht kan BISCI de komende vier jaar verder om de leidende rol van Limburg op het gebied van logistiek te behouden én te versterken.

‘BISCI is een kenniscentrum op het gebied van supply chain innovaties. We onderzoeken hoe we slimme technieken kunnen gebruiken om ketens veiliger, sneller en duurzamer te maken’, vertelt Bart. ‘De regio Venlo heeft in Noordwest-Europa een leidende rol op het gebied van logistiek. Door de praktijkkennis van de logistieke sector en de wetenschappelijke kennis van BISCI met elkaar te verbinden, kunnen we ervoor zorgen dat Limburg een logistieke hotspot blijft. De Kennis-As subsidie, maar ook de 2 miljoen euro die de UM, Fontys en TNO de komende vier jaar samen in BISCI investeren, maken dat er nu een stevige basis ligt om op verder te bouwen. Bovendien worden er mensen vrij gemaakt voor BISCI. Business Director Ton Geurts is nu mijn mededirecteur. Dat is voor BISCI heel belangrijk, want Ton brengt een enorm netwerk en veel kennis en ervaring mee.’

Verandering is de enige constante

BISCI zit op Brightlands Campus Greenport Venlo in een van de zogenaamde Box-in-Box-kantoren. Bart: ‘Ons lab is de werkelijkheid: de bedrijven. BISCI is bijvoorbeeld de aanjager van Supply Chain Valley, een krachtenbundeling van – met name – in Noord-Limburg actieve bedrijven zoals Seacon, Arvato, Vida XL, KLG Europe, Insign.it, Michael Kors en Moonen Packaging. We verbinden partijen zodat ze elkaar versterken én we koppelen onderzoek aan hun vraagstukken. Nu nog wordt dit onderzoek vooral door UM-studenten van de master Global Supply Chain Management and Change gedaan, straks ook door studenten van Fontys. Voor de bedrijven is dit contact met de studenten een groot voordeel. Zij komen nu eerder met talent in aanraking en weten goede studenten aan zich te binden. Door de studenten blijven ze ook gemakkelijker aangehaakt bij vernieuwing en innovatie. Change is niet voor niets een onderdeel van de naam van de master; ook in de logistieke sector is verandering de enige constante.’

workshop bisci

Verspilling voorkomen

Duurzaamheid en voedselveiligheid zijn twee belangrijke thema’s binnen BISCI. ‘Voedselverspilling is bijvoorbeeld een probleem dat steeds meer aandacht krijgt’, vertelt Bart. ‘Ons project Smart Packaging werkt aan de ontwikkeling van verpakkingen met een sensor, die monitort de houdbaarheid van het product en combineert dit met de actuele voorraad. Deze techniek is niet nieuw, wij kijken hoe het gebruik opgeschaald kan worden zodat de toepassing economisch haalbaar wordt. Het leuke van de Brightlands campus is dat je ook buiten je directe vakgebied mensen ontmoet. Alie de Boer van het Food Claims Center houdt zich bezig met voedings- en gezondheidsclaims en voedselveiligheid. Met haar ben ik nu in gesprek over gezamenlijk onderzoek rondom voedselverspilling. Zij kijk vanuit een andere invalshoek, dat maakt het interessant.’

Gezonder eten én de keten verkorten

‘Duurzaamheid heeft ook maatschappelijke en gezondheidsaspecten. Holland Robotics is een BISCI-project, waarbij je magazijnen beter laat werken. Hoe ga je dan met de factor mens om? BISCI is ook betrokken bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Lokale telers leveren hiervoor gezonde producten aan scholen. Bij de pilot in Parkstad bleek dat de hoge logistieke kosten een gevaar voor het succes van het project kunnen zijn. Bij BISCI kijken we nu in co-creatie met de telers en de scholen hoe we dit beter en betaalbaarder kunnen organiseren. Dat is uitdagend, want seizoensproducten en hun telers wisselen door het jaar heen. Daar moet je dus rekening mee houden. De maatschappelijke impact van zo’n project vind ik heel leuk. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl voor de jeugd én het is een mogelijkheid voor de telers om hun keten te verkorten.’

Interessante dwarsverbanden tussen de campussen

Hoewel BISCI aan Brightlands Campus Greenport Venlo verbonden is, ziet Bart veel mogelijkheden om met de andere campussen van Brightlands samen te werken. Bart: ‘Blockchain en het gebruik van data zijn middelen om de keten slimmer te maken. Waarom zouden wij de kennis en expertise van de Smart Services Campus in Heerlen op dit gebied niet benutten? Of denk aan de ambities van Chemelot Circular Hub. Daar speelt logistiek een cruciale rol. BISCI kan daarbij van grote waarde zijn. Ik zie veel mogelijkheden voor interessante dwarsverbanden.’

Zo’n vastzittend schip in het Suezkanaal, laat zien hoe kwetsbaar de keten is. De gevolgen van die vertraging zijn immens. En hoe vervelend het ook is voor de betrokkenen, voor ons is het studiemateriaal om je vingers bij af te likken.

Stevige link tussen onderwijs en praktijk

bisci

In de anderhalf jaar dat BISCI bestaat, is er veel gebeurd. Het kenniscentrum ontwikkelt zich voortvarend. Bart: ‘De UM, Fontys en TNO blijken op het gebied van supply chain innovatie natuurlijke partners te zijn. BISCI is actief bezig met een groeiend aantal mooie projecten. Wat mij persoonlijk trots maakt, is dat de link tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk steeds steviger wordt. We zetten studenten in bij bedrijven en omgekeerd zorgen bedrijven voor gastsprekers en boeiende casussen uit de praktijk. Want in de wereld om ons heen, dáár gebeurt het. Zo’n vastzittend schip in het Suezkanaal, laat zien hoe kwetsbaar de keten is. De gevolgen van die vertraging zijn immens. En hoe vervelend het ook is voor de betrokkenen, voor ons is het studiemateriaal om je vingers bij af te likken.’

 

Bron: Brightlands nieuwsbrief