23 november 2016

Bijeenkomst: ‘Limburg, mobiliteit en de wereld’

Op 2 december a.s. organiseert Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Anja van Schijndel van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg en Fontys Kenniscentrum Taal de bijeenkomst ‘Limburg, mobiliteit en de wereld’. Onderwijs- en onderzoeksveld, nieuwe meertaligen en ervaringsdeskundigen kennis en delen tijdens deze middag ervaringen rond de uitdagingen die de nieuwe meertaligheid van statushouders, vluchtelingen en migranten in Limburg biedt. Naast kennisuitwisseling staat een oplossingsgerichte dialoog centraal. De dialoog met bezoekers wordt actief gezocht. Het evenement wordt gefinancierd door het Europese netwerk FP7 ATHEME (Advancing the European Multilingual Experience).

Uitgangspunt zijn de ervaringen van een docent van de Fontys Opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen Primair Onderwijs (NT2), die les geeft aan leraren, directie, interne begeleiders, en logopedisten die te maken hebben met het vormgeven van onderwijs/ondersteuning aan nieuwkomers.

In de opleiding komen de thema’s ‘taalontwikkeling’ en ‘het verwerven van een tweede taal’ uitgebreid aan de orde (theorie en praktijk). De docent signaleert:

  • Handelingsverlegenheid op het gebied van interculturele communicatie, het belang van de moedertaal, culturele achtergronden, attitude in communicatie.
  • Behoefte aan concrete handvatten voor de praktijk, liefst iets waar leraren meteen mee aan de slag kunnen (‘zeg maar hoe ik het moet doen’).
  • Handelingsverlegenheid (frustratie zelfs) met betrekking tot de communicatie met kinderen/jongeren/ouders die nog helemaal geen Nederlands spreken waardoor de leraren het gevoel hebben geen grip te hebben op de situatie.
  • Behoefte aan begeleiding bij het omgaan met en het begrijpen van meertaligheid. Denken in kansen.

Onbekendheid met het onderwerp (meertaligheid, NT2) in het reguliere onderwijs, daarin wordt een te groot gat ervaren. De bijeenkomst wordt georganiseerd voor iedereen die te maken heeft met uitdagingen rond nieuwe meertaligheid: onderzoekers, docenten, opleiders, ervaringsdeskundigen, studenten.

Sprekers zijn:

  • Petra Stienen (publiciste, arabiste, Midden-Oostenspecialist, Eerste Kamerlid)
  • Jacomine Nortier (universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht)
  • Leonie Cornips (onderzoeker, hoogleraar, Meertens Instituut en Universiteit Maastricht)
  • Khalid Mourigh (postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Leiden)
  • Anne Kerkhoff (lector taalbeleid en diversiteit, Fontys Lerarenopleiding Tilburg)

Zij verzorgen hun presentatie samen met een ervaringsdeskundige.                                       

Een uitgebreide beschrijving, het volledige programma en mogelijkheid tot aanmelding vindt u hier.