Benoeming Prof.dr. Gerard van Rooij tot hoogleraar Plasma Chemistry

Op 1 mei 2020 is professor Gerard van Rooij benoemd tot hoogleraar Plasma Chemistry bij de Faculty of Science & Engineering. De benoeming van Van Rooij is de eerste aanstelling vanuit de UM binnen Brightsite. Kenniscentrum Brightsite geeft een impuls aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën waarmee de procesindustrie in het algemeen en de Chemelot site in het bijzonder haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren.
 

Over professor van Rooij

Professor van Rooij behaalde zijn MSc in Physics aan de Technische Universiteit Eindhoven (specialisatie Plasma Physics) en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar macromoleculaire massaspectrometrie dat hij uitvoerde bij AMOLF. Na een postdoctoraal onderzoek naar kalibratietechnieken voor fluorescentiemicroscopie aan de UvA, werd hij projectleider voor lage temperatuur plasmafysica bij DIFFER. Hij was de pionier van de wetenschappelijke basis van de unieke apparaten voor plasma-oppervlakte-interactiestudies binnen DIFFER en nam deel aan de onderzoeksprogramma's van de grote internationale faciliteiten voor fusieonderzoek om de rol van plasmachemie daarin te bestuderen. Sinds 2012 onderzoekt hij plasma-activering van chemische reacties om de opslag van duurzame energie in chemische potentiële energie te ondersteunen voor integratie in andere sectoren zoals transport en chemische industrie. Momenteel is hij hoofd van de groep Non-equilibrium Fuel Conversion bij DIFFER en deeltijdhoogleraar duurzame plasmachemie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU / e).

Vanuit zijn rol bij de UM zal Van Rooij in diverse programmalijnen van Brightsite gaan participeren, met name op het gebied van elektrificatie. De inbreng van de expertise van Van Rooij op het gebied van Plasma Chemistry is daarbij zeer veelbelovend.

Professor Dr. Thomas Cleij, decaan van de Faculty of Science and Engineering is zeer verheugd over deze benoeming. “De aanstelling van Gerard van Rooij past binnen de ambitie van de faculteit om engineering in te zetten ten behoeve van circulariteit en duurzaamheid. Van Rooij is een excellent deskundige in zijn vakgebied en brengt een waardevol netwerk mee waar onze onderzoeksprogramma’s van kunnen profiteren.”

Lees ook