3 juni 2020

Benoeming mr.dr. Kees Sterk tot bijzonder hoogleraar Europese Rechtspleging

Per 1 juni is mr.dr. Kees Sterk benoemd tot bijzonder hoogleraar Europese Rechtspleging; de leerstoel zal worden ondergebracht bij de capgroep Publiekrecht en is gericht op de vermeerdering en disseminatie van kennis aangaande de toepassing van het Europese recht in brede zin (daaronder mede begrepen het EVRM) in de Nederlandse rechtspraak, mede in rechtsvergelijkend perspectief.

Law_kees_sterk.jpg

Kees Sterk zal onderwijs en onderzoek entameren en verzorgen over de institutionele verankering - en de werking daarvan in de praktijk - van de kernwaarden van de rechtspraak in lidstaten van de Europese Unie, vooral in het licht van de eisen die het Unierecht en het EVRM-recht daaraan stellen.

Tot 1 januari 2020 was Kees vice-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij heeft een zeer uitgebreide ervaring als raadsheer in de Hoge Raad en in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en als rechter in de Rechtbank Breda. Verder is hij president van het Europese netwerk van raden voor de rechtspraak. In 1994 gepromoveerde Kees aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceert regelmatig over rechtspraak-gerelateerde onderwerpen.

De leerstoel Europese Rechtspleging werd eerder bezet door prof.dr. Marc de Werd.