Benoeming Mieke Olaerts tot bijzonder hoogleraar Comparative Company Law per 1 oktober 2015

Op 1 oktober jl. is Mieke Olaerts, UHD aan onze faculteit (capgroep Privaatrecht) en ICGI’s Vice-Academic director, benoemd tot bijzonder hoogleraar Comparative Company Law. Het doel van deze bijzondere leerstoel is om het profiel van de faculteit in het algemeen en van het ICGI in het bijzonder op het gebied van het (internationale) ondernemingsrecht en comparative governance te versterken en een impuls te geven aan het multidisciplinaire onderzoek (en waar mogelijk onderwijs) op het gebied van governance. 

Mieke Olaerts zal daarbij nauw samenwerken prof. Kid Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht. Voor wat betreft het onderwijs zal Mieke Olaerts als coördinator betrokken zijn bij de mastervakken Corporate Social Responsibility, Comparative Company Law en Corporate Governance. Mieke Olaerts zal een leidende rol blijven vervullen binnen het ICGI, waarbinnen ze onder meer verantwoordelijk zal zijn voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en het begeleiden van promovendi.

We feliciteren professor Mieke Olaerts van harte met haar benoeming en wensen haar veel succes met haar werkzaamheden!

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws