Benoeming Maja Brkan tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law

Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Maja Brkan is momenteel rechter bij het Gerecht van de Europese Unie. Eerder was zij assistent en Universitair Hoofddocent EU-recht aan onze faculteit (2013-2021) en adjunct-directeur van het Maastricht Centre for European Law (2017-2020). Vóór haar academische aanstelling was ze reféréndaire bij het Hof van Justitie van de EU (2007-2013).

Maja heeft uitgebreide expertise en ervaring in onderzoek en onderwijs op het gebied van digitalisering en EU-recht. Als hoogleraar Digitalisation and EU Law zal Maja bijdragen aan de verdere ontwikkeling van en het onderwijs in onze vakken op het gebied van digitalisering en EU-recht, ze zal gastcolleges geven en masterscripties begeleiden; ze zal haar praktijkervaring integreert in onderwijs en onderzoek. Ze wordt lid van het European Centre on Privacy and Cybersecurity en het Maastricht Centre for European Law.

Lees ook

Meer nieuws