Benoeming Maja Brkan tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law

Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Maja Brkan is momenteel rechter bij het Gerecht van de Europese Unie. Eerder was zij assistent en Universitair Hoofddocent EU-recht aan onze faculteit (2013-2021) en adjunct-directeur van het Maastricht Centre for European Law (2017-2020). Vóór haar academische aanstelling was ze reféréndaire bij het Hof van Justitie van de EU (2007-2013).

Maja heeft uitgebreide expertise en ervaring in onderzoek en onderwijs op het gebied van digitalisering en EU-recht. Als hoogleraar Digitalisation and EU Law zal Maja bijdragen aan de verdere ontwikkeling van en het onderwijs in onze vakken op het gebied van digitalisering en EU-recht, ze zal gastcolleges geven en masterscripties begeleiden; ze zal haar praktijkervaring integreert in onderwijs en onderzoek. Ze wordt lid van het European Centre on Privacy and Cybersecurity en het Maastricht Centre for European Law.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

Meer nieuws