Benoeming Lars van Vliet tot bijzonder hoogleraar Kunstrecht, in het bijzonder in zijn privaatrechtelijke aspecten

Per 1 september a.s. wordt Lars van Vliet, UD Privaatrecht, benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunstrecht, in het bijzonder in zijn privaatrechtelijke aspecten (voor 0,2 fte). De leerstoel wordt ingesteld door de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en wordt ondergebracht bij de capaciteitsgroep Privaatrecht.

De leerstoel richt zich op onderzoek naar, en onderwijs in, kunstrecht in de brede zin van het woord. In de eerste periode van benoeming zal vooral worden ingezet op de volgende twee onderzoekslijnen: roofkunst (waaronder Nazi-roofkunst en koloniale roofkunst) en de moderne privaatrechtelijke problemen rondom het terugvorderen van gestolen of illegaal geëxporteerde cultuurgoederen, bescherming van kopers die te goeder trouw zijn, en contractuele remedies in geval van koop van ‘niet-authentieke’ (bijvoorbeeld verkeerd toegeschreven of vervalste) kunstwerken. De leerstoel zal zich bij dit onderzoek mede richten op de historische achtergronden van de betreffende juridische vraagstukken, zoals de wijze waarop in het verleden kunst geroofd werd en de vraag welke wegen in het verleden al zijn bewandeld om het betreffende onrecht ongedaan te maken. Daarbij speelt een rol in hoeverre de maatschappelijke opvattingen intussen zijn veranderd zodat een ander juridisch antwoord op haar plaats is.
 
Lars van Vliet zal zich met name richten op de privaatrechtelijke aspecten van het kunstrecht, met inachtneming van de Europeesrechtelijke, internationaalrechtelijke en strafrechtelijke dimensie, en met bijzondere aandacht voor de rol van het notariaat.

Lees ook

Meer nieuws