Benoeming dr.mr Eric van de Luytgaarden tot bijzonder hoogleraar Preventive Law

Per 1 juni 2020 is dr.mr. Eric van de Luytgaarden benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventive Law aan Universiteit Maastricht. Deze leerstoel (0,2 fte), die gefinancierd wordt door Zuyd Hogeschool, wordt ondergebracht bij de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. Eric van de Luytgaarden blijft naast zijn bijzonder hoogleraarschap als lector Preventive Law verbonden aan Zuyd Hogeschool.

Law_eric_v.d._luijtgaarden.png

Preventive law is een nieuw wetenschapsgebied dat sterk in ontwikkeling is. Het kennisdomein wordt voor de praktijkomgeving in Zuyd Hogeschool ontwikkeld. Met deze leerstoel wordt beoogd dit praktijkgerichte onderzoek met het fundamenteel wetenschappelijke onderzoek van de UM te verbinden en een unieke propositie in de regio en in Nederland te creëren: juristen uit Limburg kunnen juridische problemen zowel oplossen als voorkomen.

Eric van de Luytgaarden zal onderwijs ontwikkelen en verzorgen in vakgebieden die bijdragen aan de academische ontwikkeling van preventive law. Bovendien zal hij onderzoek uitvoeren en stimuleren op dit terrein, inclusief reflectie op de ontwikkeling van de T-shaped lawyer en de implementatie van legal tech-applicaties in de digitale economie.

Eric van de Luytgaarden geldt in Nederland als de expert op het terrein van preventive law. Zijn expertise sluit goed aan bij de ambities van zowel de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Maastricht als het lectoraat Preventive Law van Zuyd Hogeschool. De ambitie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is om studenten de maatschappelijke context van het recht te doen begrijpen en 21ste-eeuwse juridische vaardigheden aan te leren. De ambitie van het lectoraat Preventive Law is om de opleiding Hbo-rechten (voorheen Hogere Juridische Opleiding) blijvend tot de beste en meest preventieve van Nederland te maken. Via onderzoek en innovaties wil het lectoraat bijdragen aan de opleiding van gewilde en toekomstbestendige cutting edge preventive lawyers.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws