3 oktober 2017

Benoeming David Roef tot bijzonder hoogleraar Strafrecht en Neurowetenschappen

Per 1 juli is David Roef, UHD aan onze faculteit, benoemd tot bijzonder hoogleraar Strafrecht en Neurowetenschappen (0,2 fte). Het belang van de neurowetenschappen voor het recht is de afgelopen jaren sterk toegenomen en met de bijzondere leerstoel Strafrecht en Neurowetenschappen wil de faculteit tegemoet komen aan de toenemende behoefte om neurowetenschappelijke informatie en juridische beginselen en begrippen op een vruchtbare manier met elkaar in verband te brengen. Deze bijzondere leerstoel beoogt daarbij een belangrijke bijdrage te leveren aan het vormgeven van interdisciplinair onderzoek en onderwijs over de relatie tussen recht en neurowetenschap.

david_roef.jpg

David Roef zal zich met name richten op de mogelijke juridische consequenties en normering van bepaalde neurowetenschappelijke ontwikkelingen, waarbij de aandacht vooral uit zal gaan naar strafrechtelijke, rechtsfilosofische en mensenrechtelijke thema’s. In het onderwijs heeft hij een leidende rol binnen het kader van de joint minor Human and Legal Decision Making.