Benoeming Britta Böhler tot hoogleraar Advocatuur & Ethiek

Per 1 maart jl. is prof. Britta Böhler benoemd tot hoogleraar Advocatuur & Ethiek. De leerstoel is ondergebracht bij de capgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. De instelling van deze leerstoel past bij het beleid van de faculteit om het palet aan vaardigheden van onze afgestudeerden verder te versterken door systematisch aandacht te besteden aan de steeds belangrijker wordende ethische aspecten van de beroepsuitoefening door togadragers.

Bijzondere nadruk zal daarbij worden gelegd op de advocatuur; zowel binnen als buiten de rechtszaal levert de advocaat immers een essentiële bijdrage aan het functioneren van de rechtsstaat. De bijdrage van prof. Böhler aan het onderwijs zal vooral vorm krijgen in het vak Advocaat en Ethos, dat zowel in het Engels als in het Nederlands zal worden aangeboden.

Prof. Böhler is een zeer ervaren advocate (met name in politieke zaken); ze werkte van 1985 tot 1991 als advocaat in Duitsland en sinds 1991 in Nederland. Van 2012 tot 2017 was zij bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam en van 2007 tot 2011 was zij lid van de Eerste Kamer. Bovendien is zij sinds 1 april 2019 lid van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws