Bastiaan Kemp aangesteld als Universitair Docent Ondernemingsrecht

Op 1 oktober 2015 is Bastiaan Kemp, voormalig PhD-fellow van het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI), aangesteld als Universitair Docent Ondernemingsrecht aan onze faculteit (capgroep Privaatrecht) en als Research Fellow bij het ICGI. Hij zal zich richten op het ondernemingsrecht en doceren in het mastervak Comparative Company Law. In zijn wetenschappelijk onderzoek richt hij zich hoofdzakelijk op ondernemingsrechtelijke geschillen (corporate litigation), de verhoudingen tussen organen van de vennootschap wanneer die zich in financiële problemen bevindt en de historische ontwikkeling van het Nederlandse rechtspersonenrecht.

Nadat Bastiaan in januari 2013 cum laude is afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht heeft hij naast zijn werkzaamheden als advocaat bij DVDW Advocaten promotieonderzoek verricht naar de positie en rol van de aandeelhouder. Dit heeft geresulteerd in zijn promotie op 30 september 2015 op het onderwerp: “Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: De positie en rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering”. Naast zijn werkzaamheden aan de faculteit en het ICGI blijft hij verbonden als advocaat bij DVDW Advocaten te Den Haag.

Het ICGI feliciteert Bastiaan Kemp van harte met zijn aanstelling en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

Meer nieuws