15 maart 2018

Arbeidsre-integratie blijft mensenwerk

In Nederland zijn maar liefst 2 miljoen mensen op de één of andere manier bezig met arbeidsre-integratie. Omdat zij door ziekte verzuimen of door arbeidsongeschiktheid geen betaald werk meer hebben. De terugkeer in het arbeidzame leven is een proces dat nadrukkelijk om een menselijke maat vraagt. Dat meldt prof. dr. Angelique de Rijk, hoogleraar ‘Arbeid en gezondheid, in het bijzonder arbeids-re-integratie’ aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht bij de aanvaarding van haar ambt op vrijdag 16 maart 2018.