13 december 2016
Selectieve afname van rode bloedcellen zorgt voor minder behandelingen en kosten

Alternatief voor aderlating bij ijzerstapelingsziekte

Het selectief afnemen van rode bloedcellen voor de behandeling van ijzerstapeling is een effectief en patiëntvriendelijk alternatief voor aderlating. Dat stelt Eva Rombout van het Maastricht UMC+ en Sanquin in haar proefschrift naar de behandeling van de erfelijke aandoening hemochromatose, ofwel ijzerstapeling in het lichaam. De huidige standaardbehandeling is het afnemen van bloed door middel van aderlating. Deze methode kent bijwerkingen en patiënten dienen tijdens de beginfase van de ziekte wekelijks een halve liter bloed af te staan. Door selectief alleen rode bloedcellen af te nemen, kunnen het aantal behandelingen en daarmee de belasting voor patiënten worden teruggebracht.