27 mei 2019
Nieuws artikel

Advocaat-Generaal van HvJ-EU is voor Nederlandse sociale voorzieningen bij Duitse mini-jobs

De Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie (hierna: A-G) E. Sharpston is tot de conclusie gekomen dat Nederlandse grensarbeiders woonachtig in Nederland en werkzaam in zogeheten mini-jobs in Duitsland, toch in Nederland recht hebben op AOW en kinderbijslag. Wanneer de lidstaten de mening van de A-G opvolgen zou dit een positieve ontwikkeling zijn voor de coördinatie van nationale sociale zekerheids- en belastingstelsels. Echter roept dit besluit ook enkele vraagtekens op. Het kan in de praktijk namelijk als gevolg van deze uitspraak aantrekkelijk worden voor overheden om arbeidsvormen met weinig sociale zekerheid aan te moedigen. Zo zouden overheden financieel profiteren van dergelijke vormen van arbeid, aangezien ze de last van sociale voorzieningen met andere lidstaten kunnen delen. Dit zou een zorgelijke ontwikkeling kunnen zijn.