14 september 2021

Ad hoc crisisreacties: een vloek voor internationale organisaties?

Het is een algemeen aanvaard idee: internationale organisaties, zoals de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), worden gecreëerd om collectieve problemen op te lossen. Maar wanneer urgente crisissituaties ontstaan, zoals de uitbraak van het coronavirus of een dreigend veiligheidsvraagstuk, dan laten lidstaten deze organisaties vaak links liggen. In plaats van zich te verenigen in internationale organisaties, zijn staten geneigd om ad hoc antwoorden te bieden aan deze crisissen, buiten het raamwerk van internationale organisaties om.

Yf Reykers, assistent professor in internationale betrekkingen aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, zal samen met een internationaal onderzoeksteam onderzoek doen naar de impact van ad hoc crisisreacties op internationale organisaties. Voor dit vierjarig project, geleid door John Karlsrud (NUPI, Noorwegen), heeft het team 1,2 miljoen euro aan subsidie ontvangen van de Noorse Onderzoeksraad.