Acties aan de Universiteit Maastricht - Update 3

Het College van Bestuur en het Management Team van de Universiteit Maastricht hebben ermee ingestemd dat komende nacht een groep ‘observers’ in de FASoS-tuin kan blijven. Dat gebeurt onder dezelfde voorwaarden als afgelopen nacht.

Dit besluit komt na opnieuw een dag van vreedzame acties en dialoog met mensen uit de interne universiteitsgemeenschap. 

Morgen bezoekt de Universiteitsraad de actievoerders voor een informatiesessie. Vrijdag aanstaande zal de U-raad een extra vergadering houdenten behoeve van een advies hoe om te gaan met relaties met wetenschappelijke instellingen in Israël.

Gisteren meldden we dat het CvB er grote waarde aan hecht dat studenten en medewerkers met een andere blik op het conflict in het Midden-Oosten de ruimte krijgen om ook met het College in gesprek te gaan. Morgen willen we bepalen hoe die ‘brede dialoog’ vormgegeven kan worden. 

We hebben nadrukkelijk oog voor het feit dat studenten en medewerkers (grote) moeite kunnen hebben met de huidige situatie en hulp zoeken. Studenten die een psycholoog van de UM willen spreken, kunnen zich melden via: secretarystudentdesk@maastrichtuniversity.nl. Medewerkers daar zorgen ervoor dat een psycholoog direct contact opneemt met je.  Als je een situatie van grensoverschrijdend gedrag meemaakt binnen onze campus, kun je het beste contact opnemen met het Team Sociale Veiligheid Studenten.  

Voor medewerkers verwijzen we naar het: Concerns & Complaints Point (UMployee). En bij acute welzijnsproblemen voor staf is het raadzaam om contact op te nemen met de eigen huisarts.

Meer updates

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Op woensdagochtend 22 mei is een gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Grote Gracht bezet door demonstrerende studenten. Naar aanleiding daarvan is de UM in gesprek gegaan met de demonstranten. Dat gesprek heeft ertoe geleid dat de bezetting van het gebouw woensdagavond in alle rust is...

  • Vanwege de bezetting van een aantal FASoS-gebouwen is FASoS tot nader order gesloten. Er zal vandaag geen onderwijs op de campus plaatsvinden en we onderzoeken of de lessen online kunnen plaatsvinden. Onze studenten worden op dit moment geïnformeerd over de sluiting van onze gebouwen en de gevolgen...

More news items
  • De UM is in gesprek met de demonstranten die betrokken zijn bij de bezetting van het FASoS-gebouw vandaag. Inzet is en blijft ‘de-escalatie’, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat onze primaire taak, onderwijs en onderzoek, overal weer zo snel...

  • Om veiligheidsredenen en om de continuïteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, heeft de Universiteit Maastricht een aantal maatregelen genomen.

Lees ook