Acties aan de Universiteit Maastricht - Update 1

Vandaag zijn in heel Nederland protestbijeenkomsten gehouden tegen de aanhoudende oorlog in Gaza, ook door studenten en medewerkers aan de Universiteit Maastricht. Het recht op demonstratie geldt uiteraard ook aan onze universiteit. De lijn van het College van Bestuur van de UM is dat we vreedzame bijeenkomsten toelaten, zolang er geen sprake is van uitingen die getuigen van antisemitisme, moslimhaat of andere vormen van discriminatie. Ook uitingen die oproepen tot haat of geweld worden niet getolereerd. 

 

Over het algemeen verlopen dergelijke demonstraties en bijeenkomsten bij de UM zonder incidenten. Dat geldt ook voor de ‘walk-out’ van vandaag en het aansluitend inrichten van een ‘tentenkamp’ op een besloten terrein achter de faculteit Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS).

In dialoog blijven met elkaar en escalatie voorkomen is voor zowel CvB als faculteitsbestuur van FASoS van het allergrootste belang. Om die reden is CvB-voorzitter Rianne Letschert samen met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke staf van FASoS nu in gesprek met een afvaardiging van de actievoerders. Zo gauw er nieuws te melden is, zullen we dat doen.

Meer updates

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Op woensdagochtend 22 mei is een gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Grote Gracht bezet door demonstrerende studenten. Naar aanleiding daarvan is de UM in gesprek gegaan met de demonstranten. Dat gesprek heeft ertoe geleid dat de bezetting van het gebouw woensdagavond in alle rust is...

  • Vanwege de bezetting van een aantal FASoS-gebouwen is FASoS tot nader order gesloten. Er zal vandaag geen onderwijs op de campus plaatsvinden en we onderzoeken of de lessen online kunnen plaatsvinden. Onze studenten worden op dit moment geïnformeerd over de sluiting van onze gebouwen en de gevolgen...

More news items
  • De UM is in gesprek met de demonstranten die betrokken zijn bij de bezetting van het FASoS-gebouw vandaag. Inzet is en blijft ‘de-escalatie’, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat onze primaire taak, onderwijs en onderzoek, overal weer zo snel...

  • Om veiligheidsredenen en om de continuïteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, heeft de Universiteit Maastricht een aantal maatregelen genomen.

Lees ook